ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brazen age

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brazen age


brazen age /'breizneidʤ/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  thời kỳ trung niên

Tin tức liên quan

 Vietnam approves Covid vaccination for 12-17 age group
news 15/10/2021

Vietnam approves Covid vaccination for 12-17 age group

news | 345914351

The Ministry of Health approved Thursday the administration of Covid-19 vaccines for those aged 12-17, prioritizing those aged 16-17.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…