Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brand new là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 176 kết quả phù hợp.


Advertisement

brand-new /'brænd'nju:/ (bran-new) /'bræn'nju:/

Phát âm

Xem phát âm brand-new »

Ý nghĩa

 new)
/'bræn'nju:/

tính từ


  mới toanh

Xem thêm brand-new »
Advertisement

brand /brænd/

Phát âm

Xem phát âm brand »

Ý nghĩa

danh từ


  nhãn (hàng hoá)
  loại hàng
  dấu sắt nung (đóng vào vai tội nhân); vết dấu sắt nung
  vết nhơ, vết nhục
  khúc củi đang cháy dở
  (thơ ca) cây đuốc
  (thơ ca) thanh gươm, thanh kiếm
  bệnh gỉ (cây)
'expamle'>to much a brand from the burning
  cứu ra khỏi tình trạng bị huỷ diệt

ngoại động từ


  đóng nhãn (hàng hoá)
  đóng dấu bằng sắt nung (lên vai tội nhân); đốt bằng sắt nung
  làm nhục, làm ô danh
  khắc sâu (vào trí nhớ)
  gọi (ai) là, quy (ai) là
=he was branded as a war criminal → hắn bị quy là tội phạm chiến tranh

Xem thêm brand »

new /nju:/

Phát âm

Xem phát âm new »

Ý nghĩa

tính từ


  mới, mới mẻ, mới lạ
the new year → năm mới
a new suit of clothes → một bộ quần áo mới; như mới
to do up like new → sửa lại như mới
that sort of work is new to me → loại công việc đó mới mẻ đối với tôi
  khác hẳn
he has become a new man → hắn trở thành một người khác hẳn
  tân tiến, tân thời, hiện đại
  mới nổi (gia đình, người)
'expamle'>new from
  mới từ (nơi nào đến)
=a teacher new from school → một thầy giáo mới ở trường ra
'expamle'>new to
  chưa quen
=new to the work → chưa quen việc
'expamle'>to turn ovevr a new lef
  (xem) leaf
* phó từ
  mới ((thường) trong từ ghép)
=new laid eggs → trứng mới đẻ

@new
  mới, hiện đại

Xem thêm new »
Advertisement

anew /ə'nju:/

Phát âm

Xem phát âm anew »

Ý nghĩa

* phó từ
  lại, một lần nữa; lại nữa; bằng cách khác
to begin anew → bắt đầu lại

Xem thêm anew »

apple-brandy /'æpl,brændi/

Phát âm

Xem phát âm apple-brandy »

Ý nghĩa

danh từ


  rượu táo

Xem thêm apple-brandy »
Advertisement

bran-new /'brænd'nju:/ (bran-new) /'bræn'nju:/

Phát âm

Xem phát âm bran-new »

Ý nghĩa

 new)
/'bræn'nju:/

tính từ


  mới toanh

Xem thêm bran-new »

Brand loyalty

Phát âm

Xem phát âm Brand loyalty »

Ý nghĩa

  (Econ) Sự trung thành với nhãn hiệu
+ Sự trung thành về tâm lý đối với sự kết hợp biểu tượng của một sản phẩm có nhãn hiệu.

Xem thêm Brand loyalty »
Advertisement

brand /brænd/

Phát âm

Xem phát âm branded »

Ý nghĩa

danh từ


  nhãn (hàng hoá)
  loại hàng
  dấu sắt nung (đóng vào vai tội nhân); vết dấu sắt nung
  vết nhơ, vết nhục
  khúc củi đang cháy dở
  (thơ ca) cây đuốc
  (thơ ca) thanh gươm, thanh kiếm
  bệnh gỉ (cây)
'expamle'>to much a brand from the burning
  cứu ra khỏi tình trạng bị huỷ diệt

ngoại động từ


  đóng nhãn (hàng hoá)
  đóng dấu bằng sắt nung (lên vai tội nhân); đốt bằng sắt nung
  làm nhục, làm ô danh
  khắc sâu (vào trí nhớ)
  gọi (ai) là, quy (ai) là
=he was branded as a war criminal → hắn bị quy là tội phạm chiến tranh

Xem thêm branded »

brander

Phát âm

Xem phát âm brander »

Ý nghĩa

  xem brand

Xem thêm brander »
Advertisement

brander

Phát âm

Xem phát âm branders »

Ý nghĩa

  xem brand

Xem thêm branders »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153002

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 325447

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95925413

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80625396

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1225370

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90325370

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16762693

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35372691

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96725247

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 525242

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…