ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ branch là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 16 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

branch /brɑ:ntʃ/

Phát âm

Xem phát âm branch »

Ý nghĩa

danh từ


  cành cây
  nhánh (sông); ngả (đường)...
a branch of a river → một nhánh sông
  chi (của một dòng họ...); chi nhánh (ngân hàng...); ngành (sản xuất; mậu dịch...)
'expamle'>root and branch
  (xem) root

nội động từ


  ((thường) → out, forth) đâm cành, đâm nhánh
  phân cành, chia ngã
the road branches here → ở chỗ này đường chia ra nhiều ngã
to branch off (away)
  tách ra, phân nhánh
to branch out
  bỏ nhiều vốn ra kinh doanh; mở rộng các chi nhánh

@branch
  (Tech) nhánh (rẽ), cành; ngành; đại lý; rẽ nhánh (đ)

@branch
  nhánh, cành
  b. of a curve nhánh của một đường cong
  b. es of knownledge các ngành tri thức, các ngành khoa học
  analytic b. nhánh giải tích
  linear b. nhánh tuyến tính
  positive b. nhánh dương
  principal b. nhánh chính

Xem thêm branch »
Kết quả #2

Branch banking

Phát âm

Xem phát âm Branch banking »

Ý nghĩa

  (Econ) Nhiệp vụ ngân hàng chi nhánh
+ Việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng thông qua mạng lưới ngân hàng chi nhánh sở hữu bởi một công ty ngân hàng.

Xem thêm Branch banking »
Kết quả #3

branch-and-bound algorithm

Phát âm

Xem phát âm branch-and-bound algorithm »

Ý nghĩa

  (Tech) giải thuật phân nhánh và giới hạn

Xem thêm branch-and-bound algorithm »
Kết quả #4

branched

Phát âm

Xem phát âm branched »

Ý nghĩa

* tính từ
  phân cành; phân nhánh

  được chia nhánh

Xem thêm branched »
Kết quả #5

branch /brɑ:ntʃ/

Phát âm

Xem phát âm branches »

Ý nghĩa

danh từ


  cành cây
  nhánh (sông); ngả (đường)...
a branch of a river → một nhánh sông
  chi (của một dòng họ...); chi nhánh (ngân hàng...); ngành (sản xuất; mậu dịch...)
'expamle'>root and branch
  (xem) root

nội động từ


  ((thường) → out, forth) đâm cành, đâm nhánh
  phân cành, chia ngã
the road branches here → ở chỗ này đường chia ra nhiều ngã
to branch off (away)
  tách ra, phân nhánh
to branch out
  bỏ nhiều vốn ra kinh doanh; mở rộng các chi nhánh

@branch
  (Tech) nhánh (rẽ), cành; ngành; đại lý; rẽ nhánh (đ)

@branch
  nhánh, cành
  b. of a curve nhánh của một đường cong
  b. es of knownledge các ngành tri thức, các ngành khoa học
  analytic b. nhánh giải tích
  linear b. nhánh tuyến tính
  positive b. nhánh dương
  principal b. nhánh chính

Xem thêm branches »
Kết quả #6

branchia /'bræɳkiə/ (branchiae) /'bræɳkii:/

Phát âm

Xem phát âm branchia »

Ý nghĩa

* (bất qui tắc) danh từ số nhiều
  (động vật học) mang (cá)

Xem thêm branchia »
Kết quả #7

branchiae /'bræɳkiə/ (branchiae) /'bræɳkii:/

Phát âm

Xem phát âm branchiae »

Ý nghĩa

* (bất qui tắc) danh từ số nhiều
  (động vật học) mang (cá)

Xem thêm branchiae »
Kết quả #8

branchial /'bræɳkiəl/

Phát âm

Xem phát âm branchial »

Ý nghĩa

tính từ


  (thuộc) mang; như mang (cá)

Xem thêm branchial »
Kết quả #9

branchiate /'brækieit/

Phát âm

Xem phát âm branchiate »

Ý nghĩa

tính từ


  có mang (cá)

Xem thêm branchiate »
Kết quả #10

branching

Phát âm

Xem phát âm branching »

Ý nghĩa

  (Tech) rẽ nhánh

Xem thêm branching »

Tin được xem nhiều nhất

  Ring road linking HCMC, four neighbors to be built in 2024
news 25/05/2022

Ring road linking HCMC, four neighbors to be built in 2024

news | 388384400

Work will start in 2024 on a 200-kilometer ring road through Ho Chi Minh City and the provinces of Binh Duong, Dong Nai, Long An, and Ba Ria-Vung Tau.

  Downpours trigger traffic jams, property damage in northern Vietnam
news 25/05/2022

Downpours trigger traffic jams, property damage in northern Vietnam

news | 388394400

Hanoi and northern provinces are once again inundated Tuesday following long-lasting rains from Monday night that caused severe traffic jams and house, crop damage.

  Russian jailed for growing cannabis in central Vietnam
news 25/05/2022

Russian jailed for growing cannabis in central Vietnam

news | 388404400

A Russian man received a seven-month jail term for growing and producing cannabis in a house in Binh Thuan Province Monday.

  Hanoi streets underwater after downpours
news 25/05/2022

Hanoi streets underwater after downpours

news | 388414400

Torrential rains ve rendered several parts of Hanoi inundated up to 60 cm deep Monday morning, impeding traffic.

  Vingroup divests stake in genetic testing company
business 25/05/2022

Vingroup divests stake in genetic testing company

companies | 388424400

Conglomerate Vingroup has sold an undisclosed stake in GeneStory, a company it established to provide genetic testing services in Vietnam.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…