Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ bran là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 116 kết quả phù hợp.


Advertisement

bran /bræn/

Phát âm

Xem phát âm bran »

Ý nghĩa

danh từ


  cám

Xem thêm bran »
Advertisement

bran-new /'brænd'nju:/ (bran-new) /'bræn'nju:/

Phát âm

Xem phát âm bran-new »

Ý nghĩa

 new)
/'bræn'nju:/

tính từ


  mới toanh

Xem thêm bran-new »

bran-tub

Phát âm

Xem phát âm bran-tub »

Ý nghĩa

* danh từ
  thùng đựng cám xen lẫn với quà biếu

Xem thêm bran-tub »
Advertisement

brancard /'bræɳkəd/

Phát âm

Xem phát âm brancard »

Ý nghĩa

danh từ


  xe băng ca, xe cáng tải thương

Xem thêm brancard »

branch /brɑ:ntʃ/

Phát âm

Xem phát âm branch »

Ý nghĩa

danh từ


  cành cây
  nhánh (sông); ngả (đường)...
a branch of a river → một nhánh sông
  chi (của một dòng họ...); chi nhánh (ngân hàng...); ngành (sản xuất; mậu dịch...)
'expamle'>root and branch
  (xem) root

nội động từ


  ((thường) → out, forth) đâm cành, đâm nhánh
  phân cành, chia ngã
the road branches here → ở chỗ này đường chia ra nhiều ngã
to branch off (away)
  tách ra, phân nhánh
to branch out
  bỏ nhiều vốn ra kinh doanh; mở rộng các chi nhánh

@branch
  (Tech) nhánh (rẽ), cành; ngành; đại lý; rẽ nhánh (đ)

@branch
  nhánh, cành
  b. of a curve nhánh của một đường cong
  b. es of knownledge các ngành tri thức, các ngành khoa học
  analytic b. nhánh giải tích
  linear b. nhánh tuyến tính
  positive b. nhánh dương
  principal b. nhánh chính

Xem thêm branch »
Advertisement

Branch banking

Phát âm

Xem phát âm Branch banking »

Ý nghĩa

  (Econ) Nhiệp vụ ngân hàng chi nhánh
+ Việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng thông qua mạng lưới ngân hàng chi nhánh sở hữu bởi một công ty ngân hàng.

Xem thêm Branch banking »

branch-and-bound algorithm

Phát âm

Xem phát âm branch-and-bound algorithm »

Ý nghĩa

  (Tech) giải thuật phân nhánh và giới hạn

Xem thêm branch-and-bound algorithm »
Advertisement

branched

Phát âm

Xem phát âm branched »

Ý nghĩa

* tính từ
  phân cành; phân nhánh

  được chia nhánh

Xem thêm branched »

branch /brɑ:ntʃ/

Phát âm

Xem phát âm branches »

Ý nghĩa

danh từ


  cành cây
  nhánh (sông); ngả (đường)...
a branch of a river → một nhánh sông
  chi (của một dòng họ...); chi nhánh (ngân hàng...); ngành (sản xuất; mậu dịch...)
'expamle'>root and branch
  (xem) root

nội động từ


  ((thường) → out, forth) đâm cành, đâm nhánh
  phân cành, chia ngã
the road branches here → ở chỗ này đường chia ra nhiều ngã
to branch off (away)
  tách ra, phân nhánh
to branch out
  bỏ nhiều vốn ra kinh doanh; mở rộng các chi nhánh

@branch
  (Tech) nhánh (rẽ), cành; ngành; đại lý; rẽ nhánh (đ)

@branch
  nhánh, cành
  b. of a curve nhánh của một đường cong
  b. es of knownledge các ngành tri thức, các ngành khoa học
  analytic b. nhánh giải tích
  linear b. nhánh tuyến tính
  positive b. nhánh dương
  principal b. nhánh chính

Xem thêm branches »
Advertisement

branchia /'bræɳkiə/ (branchiae) /'bræɳkii:/

Phát âm

Xem phát âm branchia »

Ý nghĩa

* (bất qui tắc) danh từ số nhiều
  (động vật học) mang (cá)

Xem thêm branchia »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152993

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 325354

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95925320

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80625303

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1225277

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90325277

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16762683

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35372681

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96725154

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 525148

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…