Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brake van là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 304 kết quả phù hợp.


Advertisement

brake-van /'breikvæn/

Phát âm

Xem phát âm brake-van »

Ý nghĩa

danh từ


  (ngành đường sắt) toa phanh ((cũng) brake)

Xem thêm brake-van »
Advertisement

brake /breik/

Phát âm

Xem phát âm brake »

Ý nghĩa

danh từ


  bụi cây
  (như) bracken

danh từ

((cũng) break)
  xe vực ngựa (tập cho ngựa kéo xe)
  xe ngựa không mui

danh từ


  máy đập (lanh, gai dầu)
  cái bừa to ((cũng) brake harrow)

ngoại động từ


  đập (lanh, gai dầu)

danh từ


  cái hãm, cái phanh
to put on the brake → hãm phanh
  (ngành đường sắt) toa phanh ((cũng) brake van)

động từ


  hãm lại, phanh lại; hãm phanh

@brake
  (Tech) hãm, thắng, phanh

Xem thêm brake »

van /væn/

Phát âm

Xem phát âm van »

Ý nghĩa

danh từ


  (quân sự) tiền đội, quân tiên phong
  những người đi tiên phong, những người lãnh đạo (một phong trào); địa vị hàng đầu
men in the van of the movement → những người đi tiên phong trong phong trào
in the van of nations fighting for independence → ở hàng đầu trong các nước đang đấu tranh giành độc lập

danh từ


  xe hành lý, xe tải
  (ngành đường sắt) toa hành lý, toa hàng ((cũng) luggage van)

ngoại động từ


  chuyên chở bằng xe tải

danh từ


  (từ cổ,nghĩa cổ) máy quạt thóc
  (từ cổ,nghĩa cổ); (thơ ca) cánh chim

ngoại động từ


  đãi (quặng)

Xem thêm van »
Advertisement

Absolute advantage

Phát âm

Xem phát âm Absolute advantage »

Ý nghĩa

  (Econ) Lợi thế tuyệt đối.
+ Xem Comparative Advantage.

Xem thêm Absolute advantage »

Absolute cost advantage

Phát âm

Xem phát âm Absolute cost advantage »

Ý nghĩa

  (Econ) Lợi thế nhờ phí tổn tuyệt đối.
+ Một khái niệm đề cập tới những lợi thế của các hãng đã thiết lập, vì thế các hãng này có thể duy trì chi phí trung bình thấp hơn so với các hãng mới nhập ngành không phụ thuộc vào mức sản lượng. (Xem Barriers to entry)

Xem thêm Absolute cost advantage »
Advertisement

absolute galvanometer

Phát âm

Xem phát âm absolute galvanometer »

Ý nghĩa

  (Tech) điện kế tuyệt đối

Xem thêm absolute galvanometer »

adjuvant /'ædʤuvənt/

Phát âm

Xem phát âm adjuvant »

Ý nghĩa

tính từ


  giúp đỡ, phụ tá, giúp ích

danh từ


  người giúp đỡ, người phụ tá; vật giúp ích

Xem thêm adjuvant »
Advertisement

adjuvant /'ædʤuvənt/

Phát âm

Xem phát âm adjuvants »

Ý nghĩa

tính từ


  giúp đỡ, phụ tá, giúp ích

danh từ


  người giúp đỡ, người phụ tá; vật giúp ích

Xem thêm adjuvants »

Advance

Phát âm

Xem phát âm Advance »

Ý nghĩa

  (Econ) Tiền ứng trước.
+ Một khoản vay hoặc dựa vào luồng tiền đã xác định hoặc dự kiến. (Xem BANK LOAN).

Xem thêm Advance »
Advertisement

advance /əd'vɑ:ns/

Phát âm

Xem phát âm advance »

Ý nghĩa

danh từ


  sự tiến lên, sự tiến tới, sự tiến bộ
  sự đề bạt, sự thăng, chức
  sự tăng giá
  tiền đặt trước, tiền trả trước
  tiền cho vay
  sự theo đuổi, sự làm thân
  (điện học) sự sớm pha
'expamle'>advance copy
  bản (sách, tài liệu, ...) đưa (cho tác giả...) trước khi xuất bản
in advance
  trước, sớm
=to pay in advance → trả tiền trước
'expamle'>in advance of
  trước, đi trước
= Marx's ideas ưere in advance of his age → những tư tưởng của Mác đã đi trước thời đại của người

ngoại động từ


  đưa lên, đưa ra phía trước
  đề xuất, đưa ra
to advance an opinion → đưa ra một ý kiến
  đề bạt, thăng chức (cho ai)
  làm cho tiến bộ, làm tiến mau (khoa học...)
  thúc đẩy (sự việc...)
  tăng, tăng lên
to advance a price → tăng giá
  trả trước, đặt trước
to advance a money → đặt tiền trước
  cho vay (tiền)

nội động từ


  tiến lên, tiến tới, tiến bộ
to advance in one's studies → tiến bộ trong học tập
to advance in the world → đang lên, đang tiến bộ
  tăng, tăng lên
to advance in price → giá tăng lên

@advance
  (Tech) sớm (d); sớm, trước (tt); tiến tới (đ); cho chạy (đ)

Xem thêm advance »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38153092

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 326319

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95926285

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80626268

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1226242

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90326242

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16762783

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35372780

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96726119

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 526113

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…