ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brake shoe là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

brake /breik/

Phát âm

Xem phát âm brake »

Ý nghĩa

danh từ


  bụi cây
  (như) bracken

danh từ

((cũng) break)
  xe vực ngựa (tập cho ngựa kéo xe)
  xe ngựa không mui

danh từ


  máy đập (lanh, gai dầu)
  cái bừa to ((cũng) brake harrow)

ngoại động từ


  đập (lanh, gai dầu)

danh từ


  cái hãm, cái phanh
to put on the brake → hãm phanh
  (ngành đường sắt) toa phanh ((cũng) brake van)

động từ


  hãm lại, phanh lại; hãm phanh

@brake
  (Tech) hãm, thắng, phanh

Xem thêm brake »
Kết quả #2

shoe /ʃu:/

Phát âm

Xem phát âm shoe »

Ý nghĩa

danh từ


  giày
  sắt bị móng (ngựa...)
  miếng bịt (miếng sắt bị chân bàn, ghế)
  vật hình giày
'expamle'>dead men's shoes
  tài sản có nhiều người ngấp nghé; địa vị có nhiều người ngấp nghé
he who waits for dead men's shoes is in danger of going barefoot
  chờ hưởng gia tài thì đến chết khô
to be in someone's shoe
  ở vào tình cảnh của ai
to die in one's shoes
  chết bất đắc kỳ tử; chết treo
to put the shoe on the right foot
  phê bình đúng, phê bình phải
to step into someone's shoe
  thay thế ai
that is another pair of shoes
  đó lại là vấn đề khác
that's where the shoe pinches
  (xem) pinch

ngoại động từ

shod
  đi giày (cho ai)
  đóng móng (ngựa)
  bịt (ở đầu)
=a pole shod with iron → cái sào đầu bịt sắt

Xem thêm shoe »

Tin được xem nhiều nhất

  Ring road linking HCMC, four neighbors to be built in 2024
news 25/05/2022

Ring road linking HCMC, four neighbors to be built in 2024

news | 388384400

Work will start in 2024 on a 200-kilometer ring road through Ho Chi Minh City and the provinces of Binh Duong, Dong Nai, Long An, and Ba Ria-Vung Tau.

  Downpours trigger traffic jams, property damage in northern Vietnam
news 25/05/2022

Downpours trigger traffic jams, property damage in northern Vietnam

news | 388394400

Hanoi and northern provinces are once again inundated Tuesday following long-lasting rains from Monday night that caused severe traffic jams and house, crop damage.

  Russian jailed for growing cannabis in central Vietnam
news 25/05/2022

Russian jailed for growing cannabis in central Vietnam

news | 388404400

A Russian man received a seven-month jail term for growing and producing cannabis in a house in Binh Thuan Province Monday.

  Hanoi streets underwater after downpours
news 25/05/2022

Hanoi streets underwater after downpours

news | 388414400

Torrential rains ve rendered several parts of Hanoi inundated up to 60 cm deep Monday morning, impeding traffic.

  Vingroup divests stake in genetic testing company
business 25/05/2022

Vingroup divests stake in genetic testing company

companies | 388424400

Conglomerate Vingroup has sold an undisclosed stake in GeneStory, a company it established to provide genetic testing services in Vietnam.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…