ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brain-wave

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brain-wave


brain-wave /breinweiv/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (thông tục) nguồn cảm hứng thình lình; ý kiến hay bất chợt

Tin tức liên quan

 Vietnam coronavirus tally in new wave crosses 14,000
news 02/07/2021

Vietnam coronavirus tally in new wave crosses 14,000

news | 221864364

Vietnam recorded 246 local Covid-19 cases Thursday night, including more than half in HCMC, bringing the day's tally to 693.

 HCMC coronavirus tally in new wave crosses 3,000
news 02/07/2021

HCMC coronavirus tally in new wave crosses 3,000

news | 221874363

Vietnam recorded 115 new local Covid-19 cases Saturday night, including 58 in HCMC, pushing the southern metropolis's coronavirus tally in the new wave to 3,018.

 Vietnam new wave Covid-19 tally crosses 12,000
news 02/07/2021

Vietnam new wave Covid-19 tally crosses 12,000

news | 221884364

The Health Ministry confirmed 76 new Covid-19 patients Sunday noon, taking the total under the latest wave to 12,071.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…