ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ brace

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng brace


brace /breis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  vật (để) nối
  (kiến trúc) trụ chống, thanh giằng
  đôi
a brace of pheasants → một đôi gà lôi
  (số nhiều) dây đeo quần, dây brơten; dây căng trống
  (kỹ thuật) cái khoan quay tay; cái vặn ốc quay tay ((cũng) brace and bit)
  (ngành in) dấu ngoặc ôm
  (hàng hải) dây lèo

ngoại động từ


  móc, chằng, nối cho vững; làm chắc thêm
  (kiến trúc) chống bằng trụ chống, đóng thanh giằng
  căng (trống)
  kết đôi, cặp đôi
  (ngành in) đặt trong dấu ngoặc ôm
  (hàng hải) quay hướng (buồm) bằng dây lèo
  gắng (hết sức mình), dốc (hết nghị lực...)
to brace oneself up; to brace one's energies → gắng hết sức mình, dốc hết sức mình, dốc hết nghị lực
  làm mạnh thêm, làm cường tráng
to brace up
  khuyến khích, khích lệ

@brace
  (Tech) thanh chống; chống (đ); gia cường (đ)

Các câu ví dụ:

1. The province has been asked to brace for heavy rains triggered by the tropical depression as well as Storm Molave, which is heading to the East Sea.

Nghĩa của câu:

Tỉnh đã được yêu cầu đề phòng những trận mưa lớn gây ra bởi áp thấp nhiệt đới cũng như cơn bão Molave, đang hướng vào Biển Đông.


Xem tất cả câu ví dụ về brace /breis/

Tin tức liên quan

 Vietnamese brace for second Covid-19 wave
life 17/03/2021

Vietnamese brace for second Covid-19 wave

trend | 47143498

Vietnamese face renewed distress after 30 people contracted Covid-19 locally, the first such cases in Vietnam in over three months.

 Industrial park operators brace for profit plunge
business 19/03/2021

Industrial park operators brace for profit plunge

industries | 13014408

Industrial park operators could see H2 post-tax profits fall 23 percent year-on-year to VND4.9 trillion ($211.4 million) over travel restrictions and land acquisition delays.

 Hanoians brace for coronavirus outbreak
life 20/03/2021

Hanoians brace for coronavirus outbreak

trend | 16104387

Canceling nearly every conceivable plan, Hanoi urbanites opted to remain indoors following confirmation of the capital’s first Covid-19 infection last Friday night.

 Risking pandemic infection, airport immigration staff brace for contact
life 21/03/2021

Risking pandemic infection, airport immigration staff brace for contact

trend | 24714388

Serving thousands of passengers from all over the world each day, Vietnamese airport officials risk contracting Covid-19.

 Mekong riparian nations told to brace for severe drought
news 21/03/2021

Mekong riparian nations told to brace for severe drought

news | 24724388

The Mekong River Commission (MRC) has warned that countries in the lower Mekong basin might suffer from severe to extreme drought from now until January 2020.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…