ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ boxing-match

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng boxing-match


boxing-match /'bɔksiɳmætʃ/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  trận đấu quyền Anh

Tin tức liên quan

 Vietnamese boxing world champ celebrates dream achievement
sports 25/10/2021

Vietnamese boxing world champ celebrates dream achievement

sports | 348454411

Nguyen Thi Thu Nhi is overjoyed after winning the world mini-flyweight WBO title Saturday, defeating more experienced Japanese opponent Etsuko Tada.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…