ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ boxing-gloves

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng boxing-gloves


boxing-gloves /'bɔksiɳglʌvz/

Phát âm


Ý nghĩa

* (bất qui tắc) danh từ số nhiều
  găng đánh quyền Anh

Tin tức liên quan

 World boxing champ drops national title bout due to injury
sports 06/12/2021

World boxing champ drops national title bout due to injury

sports | 358304405

WBO world belt holder Nguyen Thi Thu Nhi has decided not to participate in the 2021 national boxing championship to recover from an eye injury.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…