ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ boxing-day

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng boxing-day


boxing-day /'bɔksiɳdei/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  ngày tặng quà (ngày 26 12; theo tục lệ ở Anh, ngày đó chủ nhà tặng quà cho người làm, người đưa thư, người giao hàng...)

Tin tức liên quan

 Covid votive papers a new trend this Parents Day
life 21/08/2021

Covid votive papers a new trend this Parents Day

trend | 234274358

The Covid-19 pandemic has caused many people to prepare for Parents Day by buying paper replicas of vaccines and face masks for their ancestors.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…