ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ band

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng band


band /bænd/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  dải, băng, đai, nẹp
  dải đóng gáy sách
  (số nhiều) dải cổ áo (thầy tu, quan toà, viện sĩ hàn lâm...)
  (vật lý) dải băng
frequency band → dải tần số
short waved band → rađiô băng sóng ngắn

ngoại động từ


  buộc dải, buộc băng, đóng đai
  làm nẹp
  kẻ, vạch, gạch

danh từ


  đoàn, toán, lũ, bọn, bầy
  dàn nhạc, ban nhạc
string band → dàn nhạc đàn dây
when the band begins to play
  khi mà tình hình trở nên nghiêm trọng

ngoại động từ


  tụ họp thành đoàn, tụ họp thành toán, tụ họp thành bầy

@band
  (Tech) dải, băng, dãy

@band
  dải băng bó
  b. of semigroup bó nửa nhóm

Các câu ví dụ:

1.   "Los Mosquito” is a six-member Flamenco band consisting of music teachers with long-term engagement in the field.

Nghĩa của câu:

& nbsp; "Los Mosquito & rdquo; là một ban nhạc Flamenco sáu thành viên bao gồm các giáo viên dạy nhạc có thâm niên trong lĩnh vực này.


2. Wayne’s Coffee is one of the world-renowned brands from Sweden along with the band ABBA, Volvo cars, IKEA furniture, Absolut vodka, Ericsson mobile phones, and H&M fashion, Högberg said.


3.  The organizers have announced that K-pop girl band Weki Meki and singer Jung Sewoon will also perform in the event.


4. Red Velvet is a popular South Korean girl band managed by SM Entertainment, one of the biggest entertainment companies in South Korea.


5. Last month, K-pop boy band Super Junior and solo artist Chungha also performed in Ho Chi Minh City.


Xem tất cả câu ví dụ về band /bænd/

Tin tức liên quan

 Vietnamese student suspended for FB posts defaming Korean band BTS
news 24/03/2021

Vietnamese student suspended for FB posts defaming Korean band BTS

news | 69805109

An eighth-grade student has received a four-day suspension from classes for using ‘foul language’ to defame popular Korean music band BTS on Facebook.

 School takes flak for punishing student over defaming Korean band
news 24/03/2021

School takes flak for punishing student over defaming Korean band

news | 69815108

The Ngo Quyen Secondary School in HCMC has found itself in hot water over ‘offensive’ disciplinary actions against an eighth grader.

 K-pop band Super Junior to perform in Vietnam
life 24/03/2021

K-pop band Super Junior to perform in Vietnam

culture | 69825118

Popular K-pop boy band Super Junior will perform in a HCMC show featuring Vietnamese and South Korean artists on March 29.

 K-pop band TWICE wins top prize at Asia Artist Awards in Hanoi
life 24/03/2021

K-pop band TWICE wins top prize at Asia Artist Awards in Hanoi

culture | 69835109

The 2019 Asia Artist Awards were given away in 35 categories to singers and actors from Vietnam and South Korea in Hanoi.

 K-pop girl band Red Velvet to perform in Vietnam for the first time
life 24/03/2021

K-pop girl band Red Velvet to perform in Vietnam for the first time

culture | 69845118

K-pop group Red Velvet will perform in a music show in HCMC along other South Korean artists on April 26.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…