ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ attractions

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng attractions


attraction /ə'trækʃn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (vật lý) sự hú; sức hút
mutual attraction → sự hút lẫn nhau
terrestrial attraction → sức hút của trái đất
magnetic attraction → sức hút từ
electrostatic attraction → sức hút tĩnh điện
molecular attraction → sức hút phân tử
cạpillary attraction → sức hút mao dẫn
  sự thu hút, sự hấp dẫn, sự lôi cuốn; sức hấp dẫn, sức lôi cuốn
  cái thu hút, cái hấp dẫn, cái lôi cuốn

@attraction
  (Tech) hút (d)

@attraction
  [sự, lực] hấp dẫn
  capillary a. sức hút, mao dẫn

Các câu ví dụ:

1. D’ran Town, hugging Da Nhim Lake, is one of Lam Dong's main tourist attractions, together with charming Da Lat and poetic B’Lao (Bao Loc).

Nghĩa của câu:

Thị trấn D'ran nằm ôm hồ Đa Nhim, là một trong những điểm thu hút khách du lịch chính của Lâm Đồng, cùng với Đà Lạt quyến rũ và B'Lao (Bảo Lộc) thơ mộng.


2. Historical attractions include the D’ran iron bridge, Cham Tower-Da Lat railway station, and Ngoan Muc (Stunning) Pass.

Nghĩa của câu:

Các điểm tham quan lịch sử bao gồm cầu sắt D'ran, tháp Chăm-ga Đà Lạt và đèo Ngoạn Mục (Tuyệt đẹp).


3. In Vietnam, organized opposition to dizzying development at the expense of natural attractions or colonial heritages has found an unlikely ally: Facebook.


4. The jubilant atmosphere of this year's Sunshine Carnival coincides with the 10th anniversary of Sun World Ba Na Hills, one of Vietnam's top tourist attractions since its opening in 2009.


5. Cuong said the open-top double-decker bus will take passengers to attractions around the city and said this service has been planned for quite a while.


Xem tất cả câu ví dụ về attraction /ə'trækʃn/

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…