ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ attract là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 19 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

attract /ə'trækt/

Phát âm

Xem phát âm attract »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  (vật lý) hút
magner attracts iron → nam châm hút sắt
  thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
to attract attention → lôi cuốn sự chú ý

Xem thêm attract »
Kết quả #2

attract

Phát âm

Xem phát âm attract »

Ý nghĩa

nghĩa: thu hút phiên âm: /əˈtrækt/

Xem thêm attract »
Kết quả #3

attractable /ə'træktəbl/

Phát âm

Xem phát âm attractable »

Ý nghĩa

tính từ


  có thể hút được
  có thể thu hút, có thể hấp dẫn, có thể lôi cuốn

Xem thêm attractable »
Kết quả #4

attractant

Phát âm

Xem phát âm attractant »

Ý nghĩa

* danh từ
  chất hấp dẫn, chất hoá học thu hút côn trùng

Xem thêm attractant »
Kết quả #5

attractant

Phát âm

Xem phát âm attractants »

Ý nghĩa

* danh từ
  chất hấp dẫn, chất hoá học thu hút côn trùng

Xem thêm attractants »
Kết quả #6

attract /ə'trækt/

Phát âm

Xem phát âm attracted »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  (vật lý) hút
magner attracts iron → nam châm hút sắt
  thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
to attract attention → lôi cuốn sự chú ý

Xem thêm attracted »
Kết quả #7

attracted-disc electrometer

Phát âm

Xem phát âm attracted-disc electrometer »

Ý nghĩa

  (Tech) tĩnh điện kế kiểu hút đĩa

Xem thêm attracted-disc electrometer »
Kết quả #8

attracter

Phát âm

Xem phát âm attracter »

Ý nghĩa

  xem attract

Xem thêm attracter »
Kết quả #9

attract /ə'trækt/

Phát âm

Xem phát âm attracting »

Ý nghĩa

ngoại động từ


  (vật lý) hút
magner attracts iron → nam châm hút sắt
  thu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
to attract attention → lôi cuốn sự chú ý

Xem thêm attracting »
Kết quả #10

attracting

Phát âm

Xem phát âm attracting »

Ý nghĩa

/atˈræktɪŋ/ - hấp dẫn, lôi cuốnAttracting có nghĩa là thu hút, gây sự hấp dẫn hoặc lôi cuốn. Đây là một động từ thường được sử dụng để mô tả các hoạt động như quảng cáo, marketing hoặc thuyết phục người khác. Ví dụ, một sản phẩm mới sẽ được điểm nhấn để thu hút sự chú ý của khách hàng, hoặc một chương trình quảng cáo sẽ được thiết kế để có thể lôi cuốn khách hàng và kích thích họ mua sản phẩm hoặc dịch vụ.

Xem thêm attracting »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…