ex. Game, Music, Video, Photography

Artist's info: Xhin, pronounced ”Sheen”, is a Singaporean dance and electronic music DJ who has been crafting ominous cuts of cutting-edge electronic music since 1997.

Ví dụ, các bài viết liên quan đến từ dj. Các từ vựng liên quan đến từ vựng trong câu ví dụ.


Câu ví dụ:

Artist's info: Xhin, pronounced ”Sheen”, is a Singaporean dance and electronic music dj who has been crafting ominous cuts of cutting-edge electronic music since 1997.

Nghĩa của câu:

Thông tin nghệ sĩ: Xhin, phát âm là "Sheen", là một DJ nhạc điện tử và khiêu vũ người Singapore, người đã tạo ra những bản nhạc điện tử tiên tiến đáng ngại kể từ năm 1997.

dj


Ý nghĩa

@dj
* (viết tắt)
- áo vét đi ăn tối (dinner- jacket)
- người giới thiệu các ca khúc trên radio (disk-jockey)

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…