ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ am

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng am


am /æm, əm, m/

Phát âm


Ý nghĩa

* ngôi 1 số ít thời hiện tại của be

Tin tức liên quan

 Fashion brand SEVEN.AM resumes Hanoi business
business 19/03/2021

Fashion brand SEVEN.AM resumes Hanoi business

companies | 12506655

Three weeks after closing down its Hanoi outlets following label fraud allegations, the SEVEN.AM brand reopened them last weekend.

 Saigon fans queue from 4 am to buy Converse x Fear of God sneakers
life 19/03/2021

Saigon fans queue from 4 am to buy Converse x Fear of God sneakers

style | 12516656

Saigon youth queued up as early as 4 a.m. outside two malls to try their luck at buying "Converse x Fear of God ESSENTIALS" sneakers.

 Screening:
travel-life 19/03/2021

Screening: 'I am Heath Ledger'

what-s-on | 12526669

A closer look at Ledger's life through his own lens.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…