ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Accommodating monetary policy

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Accommodating monetary policy


Accommodating monetary policy

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Chính sách tiền tệ điều tiết.
+ Xem VALIDATED INFLATION

Tin tức liên quan

 Singapore tightens monetary policy in off-cycle move to fight inflation
world 25/01/2022

Singapore tightens monetary policy in off-cycle move to fight inflation

world | 367854721

Singapore's central bank said on Tuesday it was tightening its monetary policy settings, in an out-of-cycle move, as global supply constraints and brisk economic demand fan inflation risks.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…