ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ac

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng ac


ac/dc receiver

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) máy thu chạy điện xoay chiều một chiều = universal receiver

@ac/dc ringing
  (Tech) phép gọi điện xoay chiều một chiều

Tin tức liên quan

 Australians mourn loss of AC/DC
life 22/03/2021

Australians mourn loss of AC/DC's Malcolm Young

life | 58364800

Tributes paid as the legendary rock star has died.

 Chinese investors close to AC Milan stake buy
world 24/03/2021

Chinese investors close to AC Milan stake buy

world | 67884804

Chinese investors are close to agreeing an 80 percent stake buy in soccer club in AC Milan and will acquire the remaining 20 percent in the next two to three years, the China Daily newspaper reported on Friday.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…