Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ absorptive surface là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 37 kết quả phù hợp.


Advertisement

absorptive surface

Phát âm

Xem phát âm absorptive surface »

Ý nghĩa

  (Tech) bề mặt hấp thu

Xem thêm absorptive surface »
Advertisement

absorptive /əb'sɔ:ptiv/

Phát âm

Xem phát âm absorptive »

Ý nghĩa

tính từ


  hút thu
absorptive power → khả năng hút thu

Xem thêm absorptive »

surface /'sə:fis/

Phát âm

Xem phát âm surface »

Ý nghĩa

danh từ


  mặt, mặt ngoài bề mặt
a cube has six surface s → hình lập phương có sáu mặt
his politeness is only on (of) the surface → sự lễ phép của nó chỉ là ngoài mặt
  (định ngữ) bề ngoài
surface impressions → những ấn tượng bề ngoài
  (định ngữ) ở mặt biển
surface craft → tàu mặt biển (đối lại với tàu ngầm)
surface mail → thư gửi đường biển
  (toán học) mặt
plane surface → mặt phẳng
surface of contact → mặt tiếp xúc

ngoại động từ


  trang trí mặt ngoài
  cho nổi lên mặt nước (tàu ngầm)

nội động từ


  nổi lên mặt nước (tàu ngầm)

@surface
  mặt
  s. of class n mặt lớp n
  s. of constant mean curvature mặt có độ cong trung bình không đổi
  s. of contact mặt tiếp xúc
  s. of degree n mặt bậc n
  s. of discontinuity mặt gián đoạn
  s. of one side mặt một phía
  s. of order n mặt cấp n
  s. of revolution mặt tròn xoay
  s. of rolling mặt lăn
  s. of second class mặt lớp hai
  s. of striction mặt thắt
  s. of translation mặt tịnh tiến
  admissible s. mặt thừa nhận được
  algebraic s. (hình học) mặt đại số
  analagmatic s. mặt analacmatic
  analytic s. mặt giải tích
  applicable s. (hình học) mặt trải được
  asymptotic s. mặt tiệm cận
  bicircular s. mặt song viên
  bounding s. mặt biên
  colsed s. (tô pô) mặt đóng
  complementary s. mặt bù
  conic s. mặt [cônic, nón]
  conical s. mặt nón. mặt cônic
  contact s. mặt tiếp xúc
  convex s. mặt lồi
  cubic s. mặt bậc ba
  curved s. mặt cong
  cylindrical s. mặt trụ
  developable s. mặt trải được
  diagonal s. mặt chéo
  director s. mặt chuẩn
  discriminatory s. biệt diện
  equipotential s. mặt cách đều
  focal s. mặt tiêu
  free s. mặt tự do
  imaginary s. mặt ảo
  integral s. mặt tích phân
  inverse s. mặt nghịch đảo
  isometric s. mặt đẳng cự
  isothermal s. mặt đẳng nhiệt
  lateral s. mặt bên
  mean s. mặt trung bình
  minimal s. mặt cực điểm
  modular s. mặt môđunla
  multiply connected s. mặt đa liên
  neutral s. mặt trung bình
  non orientable s. mặt tương quan chuẩn
  one side s. (hình học) mặt một phía
  open s. mặt mở
  orthogonal s. mặt trực giao
  parallel s.s các mặt song song
  parametric s. mặt tham số
  pedal s. mặt thuỳ túc
  plane s. mặt phẳng
  polar s. mặt cực
  polar reciprocal s.s mặt đối cực
  pseudospherical s. mặt giả cầu
  pyramidal s. mặt chóp
  quartic s. mặt bậc bốn
  rational s. mặt hữu tỷ
  reducible s. mặt suy biến
  regular s. mặt chính quy
  Riemann s. mặt Riman
  ring s. mặt hình xuyến
  ruled s. mặt kẻ
  self polar s. mặt tự đối cực
  simple s. mặt đơn giản
  singular s. mặt kỳ dị
  skew ruled s. mặt kỳ dị
  spherical s. mặt cầu
  spiral s. mặt xoắn ốc
  stress director s. mặt chuẩn ứng lực
  tangent s. mặt tiếp xúc
  transcendental s. mặt siêu việt
  translation s. mặt tịnh tiến
  triangulated s. mặt được tam giác phân
  universal covering s. mặt phủ phổ dụng
  warped s. (hình học) mặy kẻ không khả triển
  wave s. mặt sóng

Xem thêm surface »
Advertisement

absorptive attenuator

Phát âm

Xem phát âm absorptive attenuator »

Ý nghĩa

  (Tech) bộ giảm sóng hấp thu

Xem thêm absorptive attenuator »

absorptive modulation

Phát âm

Xem phát âm absorptive modulation »

Ý nghĩa

  (Tech) điều tần hấp thu

Xem thêm absorptive modulation »
Advertisement

absorptive transition

Phát âm

Xem phát âm absorptive transition »

Ý nghĩa

  (Tech) tiếp giáp hấp thu

Xem thêm absorptive transition »

active surface

Phát âm

Xem phát âm active surface »

Ý nghĩa

  (Tech) bề mặt hoạt tính

Xem thêm active surface »
Advertisement

equipotential surface

Phát âm

Xem phát âm equipotential surface »

Ý nghĩa

  (Tech) bề mặt đẳng thế

Xem thêm equipotential surface »

hypersurface

Phát âm

Xem phát âm hypersurface »

Ý nghĩa

  siêu điện

Xem thêm hypersurface »
Advertisement

photosurface

Phát âm

Xem phát âm photosurface »

Ý nghĩa

* danh từ
  mặt nhạy sáng

Xem thêm photosurface »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152790

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 323343

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95923310

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80623293

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1223267

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90323267

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16762480

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35372478

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96723144

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 523138

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…