Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ absorption spectrum là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 31 kết quả phù hợp.


Advertisement

absorption spectrum

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) quang phổ hấp thu

Xem thêm »
Advertisement

absorption /əb'sɔ:pʃn/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  sự hút, sự hút thu
  sự say mê, miệt mài, sự mê mải

@absorption
  (Tech) hấp thu; đệm; làm nhụt (d)

@absorption
  sự hấp thu, sự thu hút

Xem thêm »

spectrum /'spektrəm/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều spectra
  hình ảnh
  (vật lý) phổ, quang phổ
solar spectrum → quang phổ mặt trời
prismatic spectrum → quang phổ lăng kính

@spectrum
  phổ, hàm phổ, mật độ phổ; đồ thị của hàm phổ
  s. of a function phổ của một hàm
  s. of a transformation phổ của một phép biến đổi
  absorption s. phổ hút thu
  continuous s. (giải tích) phổ liên tục
  direct s. (đại số) phổ thẳng
  energy s. phổ năng lượng
  hereditary s. (giải tích) phỉi di truyền
  integrated s. (điều khiển học) hàm phổ, đồ thị hàm phổ
  inverse s. phổ ngược
  line s. (vật lí) phổ vạch
  mixed s. phổ hỗn tạp
  power s. phổ năng lượng
  point s. phổ điểm, phổ rời rạc
  residual s. phổ dư
  simple s. phổ đơn

Xem thêm »
Advertisement

Absorption approach

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Phương pháp hấp thu.
+ Phương pháp phân tích tác động của sự phá giá hoặc giảm tỷ giá hối đoái của một nước đối với cán cân thương mại.

Xem thêm »

absorption cell

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) tổ hấp thu

Xem thêm »
Advertisement

absorption circuit

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) mạch hấp thu

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 3/22/21

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38151696

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 3/17/21

Vietnam lifts rice export ban

economy | 315061

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 3/18/21

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95915054

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
business 3/17/21

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90315050

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

news 3/17/21

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1215042

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
news 3/17/21

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80615040

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…