Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ absorption factor là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 110 kết quả phù hợp.


Advertisement

absorption factor

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) hệ số hấp thu

Xem thêm »
Advertisement

absorption /əb'sɔ:pʃn/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  sự hút, sự hút thu
  sự say mê, miệt mài, sự mê mải

@absorption
  (Tech) hấp thu; đệm; làm nhụt (d)

@absorption
  sự hấp thu, sự thu hút

Xem thêm »

factor /'fæktə/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  nhân tố
human factor → nhân tố con người
  người quản lý, người đại diện
  người buôn bán ăn hoa hồng
  (Ê cốt) người quản lý ruộng đất
  (toán học) thừa số
  (kỹ thuật) hệ số
factor of safety → hệ số an toàn

@factor
  (Tech) nhân tố, yếu tố; hệ số; thừa số, nhân số

@factor
  nhana tử, nhân tố, thừa số, hệ số
  f. of a polynomial nhân tử của một đa thức
  f. of a term thừa số của một số
  accumulation f. nhân tủ tích luỹ (nhân tử 1+r trong AP(1 →r) trong
  phép tính phần trăm)
  adjustment f. nhân tử điều chỉnh
  amplification f. hệ số khuếch đại
  attenuation f. nhân tử suy giảm, hệ số tắt dần
  bearing capacity f. hệ số tải chung
  common f. nhân tử chung
  aomposition f. nhân tố hợp thành
  constant f. nhân tử không đổi, thừa số không đổi
  conversion f. nhân tử chuyển hoán
  correction f. hệ số hiệu chính
  coupling f. hệ số ghép
  damping f. hệ số làm tắt dần
  delay f. hệ số trễ, đại lượng trễ
  depolarizing f. nhân tố khử cực
  determining f. yếu tố xác định
  direct f. (đại số) nhân tử trực tiếp
  dissipation f. hệ số hao tán
  distorsion f. hệ số méo
  divergence f. hệ số phân kỳ
  efficiency f. (thống kê) hệ số hiệu quả; (điều khiển học) hệ số hiệu dụng, hiệu suất
  extraneous f. nhân tử ngoại lai
  feedback f. (điều khiển học) hệ số liên hệ ngược
  form f. hệ số dạng (của một trường)
  frequency f. nhân tử tần số
  gain f. hệ số khuếch đại
  general f. (thống kê) nhân tố chung (cho tất cả các biến)
  integrating f. (giải tích) nhân tử lấy tích phân
  interaction f. hệ số tương tác
  invariant f. nhân tử bất biến
  load f. hệ số tải
  loss f. (điều khiển học) hệ số tổn thất
  modulation f. hệ số biến điệu
  monomial f. of an expression nhân tử đơn thức của một biểu thức
  mutual coupling f. (điều khiển học) hệ số liên hệ tương hỗ
  normalization f. nhân tử chuẩn hoá
  operational f. (điều khiển học) đặc trưng làm việc, tham số tác dụng, tham biến tác dụng
  output f.(điều khiển học) hệ số hiệu suất
  periodicity f. (giải tích) nhân tử tuần hoàn
  phase f. (điều khiển học) hằng số pha, thừa số pha
  post f. nhân tử sau (bên phải)
  prime f. [thừa số, nhân tử] nguyên tố
  propogation f. hệ số truyền
  rationalizing f. nhana tử hữu tỷ hoá
  safety f. hệ số an toàn
  selectivity f. hệ số tuyển lựa
  shape f. hệ số dạng
  single scale f. hệ số chuyển dịch đơn vị
  smoothing f. hệ số trơn
  stability f. hệ số ổn định
  stabilization f.(điều khiển học) hệ số ổn định hoá
  utilization f. hệ số sử dụng
  visibility f. độ nhìn thấy tương đối, độ thị kiến

Xem thêm »
Advertisement

Absorption approach

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Phương pháp hấp thu.
+ Phương pháp phân tích tác động của sự phá giá hoặc giảm tỷ giá hối đoái của một nước đối với cán cân thương mại.

Xem thêm »

absorption cell

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) tổ hấp thu

Xem thêm »
Advertisement

absorption circuit

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) mạch hấp thu

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 3/22/21

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38151696

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 3/17/21

Vietnam lifts rice export ban

economy | 315067

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 3/18/21

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95915060

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
business 3/17/21

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90315056

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

news 3/17/21

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1215048

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
news 3/17/21

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80615046

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…