Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ absorption coefficient là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 50 kết quả phù hợp.


Advertisement

absorption coefficient

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) hệ số hấp thu

Xem thêm »
Advertisement

absorption /əb'sɔ:pʃn/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  sự hút, sự hút thu
  sự say mê, miệt mài, sự mê mải

@absorption
  (Tech) hấp thu; đệm; làm nhụt (d)

@absorption
  sự hấp thu, sự thu hút

Xem thêm »

coefficient /,koui'fiʃnt/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  (toán học), (vật lý) hệ số

@coefficient
  (Tech) hệ số

@coefficient
  hệ số (thống kê) thống kê không thứ nguyên
  c. of alienation (thống kê) k = 2 1 ư (r là hệ số tương quan hỗn tạp)
  c. of association hệ số liên đới
  c. of compressibility hệ số nén . of determination (thống kê) hệ số xác định (bình phương của hệ số tương
  quan hỗn tạp)
  c. of diffusion hệ số khuyếch tán
  c. of divergence hệ số phân kỳ
  c. of efficiency hệ số tác dụng cóích, hệ số hiệu dụng, hiệu suất
  c. of excess (thống kê) hệ số nhọn
  c. of lift hệ số nâng
  c. of multiple correlation (thống kê) hệ số tương quan bội
  c. of partial corretation t. hệ số tương quan riêng
  c. of recombination hệ số tái hợp
  c. of regression (thống kê) hệ số hồi quy
  c. of restitution hệ số phục hồi
  c. of rotation (hình học) hệ số quay
  c. of varation (thống kê) hệ số biến sai, hệ số biến động
  absorption c. hệ số hút thu
  autocorrelation c. hệ số tự tương quan
  binomial c. hệ số nhị thức
  canonical correlation c. hệ số tương quan chính tắc
  confidence c. (thống kê) hệ số tin cậy
  damping c. hệ số tắt dần
  differentival c. (giải tích) hệ số vi phân
  direction c. hệ số chỉ phương
  elastic c. hệ số đàn hồi
  force hệ số lực
  incidence c. (tô pô) hệ số giao hỗ
  indeterminate c. hệ số vô định
  inertia c. hệ số quán tính
  intersection c. chỉ số tương giao
  kinematic c. of viscosity hệ số nhớt động học
  leading c. of polynomial hệ số của số hạng cao nhất
  literal c. hệ số chữ
  local c.s hệ số địa phương
  mixed c. hệ số hỗn tạp
  moment c. (thống kê) mômen
  non diménional c. hệ số không thứ nguyên
  partial differentical c. hệ số vi phân riêng
  pressure c hệ số áp lực
  propulsive hệ số đẩy
  reflection c hệ số phản xạ
  regression c. hệ số hồi quy
  reliability c. (thống kê) hệ số tin cậy
  resistance c. hệ số cản
  serial correlation c. (thống kê) hệ số tương quan [chuỗi, hàng loạt]
  strain optical c. hệ số biến dạng quang
  stress optical c. hệ số ứng suất quang
  successive differential c. hệ số vi phân liên tiếp
  torsion c (tô pô) hệ số xoắn
  total diferential c. hệ số vi phân toàn phần
  transmission c. hệ số truyền đạt
  triple correlation c hệ số tương quan bội ba
  undetermined c hệ số bất định
  vector correlation c. hệ số vectơ tương quan (đối với hai đại lượng ngẫu
  nhiên nhiều chiều)

Xem thêm »
Advertisement

Absorption approach

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Phương pháp hấp thu.
+ Phương pháp phân tích tác động của sự phá giá hoặc giảm tỷ giá hối đoái của một nước đối với cán cân thương mại.

Xem thêm »

absorption cell

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) tổ hấp thu

Xem thêm »
Advertisement

absorption circuit

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) mạch hấp thu

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 3/22/21

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38151620

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 3/17/21

Vietnam lifts rice export ban

economy | 314437

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

business 3/17/21

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90314429

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
life 3/18/21

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95914428

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

news 3/17/21

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1214421

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
news 3/17/21

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80614415

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…