Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ absolute position là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 143 kết quả phù hợp.


Advertisement

absolute position

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) vị trí tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement

absolute /'æbsəlu:t/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  tuyệt đối, hoàn toàn; thuần tuý, nguyên chất
absolute confidence in the Party's leadership → sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng
absolute music → âm nhạc thuần tuý
absolute alcohol → rượu nguyên chất
  chuyên chế, độc đoán
absolute monarchy → nền quân chủ chuyên chế
  xác thực, đúng sự thực, chắc chắn
absolute evidence → chứng cớ xác thực
  vô điều kiện
an absolute promise → lời hứa vô điều kiện

@absolute
  (Tech) tuyệt đối

@absolute
  tuyệt đối // hình tuyệt đối

Xem thêm »

position /pə'ziʃn/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  vị trí, chỗ (của một vật gì)
in position → đúng chỗ, đúng vị trí
out of position → không đúng chỗ, không đúng vị trí
  (quân sự) vị trí
to attack an enemy's → tấn công một vị trí địch
  thế
a position of strength → thế mạnh
to be in an awkward position → ở vào thế khó xử
to be in a false position → ở vào thế trái cựa
to be in a position to do something → ở vào một cái thế có thể làm gì, có khả năng làm gì
  tư thế
eastward position → tư thế đứng hướng về phía đông (của linh mục khi làm lễ)
  địa vị; chức vụ
social position → địa vị xã hội
a man of high position → người có địa vị cao
to take a position as typist → nhận một chức đánh máy
  lập trường, quan điểm, thái độ
  luận điểm; sự đề ra luận điểm

ngoại động từ


  đặt vào vị trí
  xác định vị trí (cái gì...)
  (quân sự) đóng (quân ở vị trí)

@position
  vị trí; tình hình; lập trường
  check p. (máy tính) vị trí kiểm tra
  limiting p. vị trí giới hạn
  perspective p. (hình học) vị trí phối cảnh
  vertical p. vị trí thẳng đứng

Xem thêm »
Advertisement

absolute address

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) địa chỉ tuyệt đối

Xem thêm »

absolute address variable

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) biến số địa chỉ tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement

absolute addressing

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) phương pháp định địa chỉ tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 3/22/21

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38151651

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 3/17/21

Vietnam lifts rice export ban

economy | 314729

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 3/18/21

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95914723

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
business 3/17/21

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90314721

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

news 3/17/21

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1214713

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
news 3/17/21

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80614710

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…