Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ absolute move là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 88 kết quả phù hợp.


Advertisement

absolute move

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) di chuyển tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement

absolute movement

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) di động tuyệt đối

Xem thêm »

absolute /'æbsəlu:t/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  tuyệt đối, hoàn toàn; thuần tuý, nguyên chất
absolute confidence in the Party's leadership → sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng
absolute music → âm nhạc thuần tuý
absolute alcohol → rượu nguyên chất
  chuyên chế, độc đoán
absolute monarchy → nền quân chủ chuyên chế
  xác thực, đúng sự thực, chắc chắn
absolute evidence → chứng cớ xác thực
  vô điều kiện
an absolute promise → lời hứa vô điều kiện

@absolute
  (Tech) tuyệt đối

@absolute
  tuyệt đối // hình tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement

move /mu:v/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  sự chuyển động, sự di chuyển, sự xê dịch
to make a move → di chuyển, đổi chuyển, sự xê dịch
to make a move → di chuyển đổi chỗ, đứng dạy đi chỗ khác
on the move → di chuyển, hoạt động; tiến triển
to get a move on → (từ lóng) hoạt động lên; làm gấp, tiến hành gấp rút
  (đánh cờ) nước
that was a good move → đó là một nước hay
  lượt, lần, phiên (trong một trò chơi)
it's your move → đến lượt anh
  biện pháp; bước

ngoại động từ


  chuyển, di chuyển, chuyển dịch, xê dịch, đổi chỗ, dời chỗ
to move troops from one place to another → chuyển quân từ chỗ này sang chỗ khác
  lắc, lay, khuấy, quấy, làm chuyển động; nhấc
he can't move his arm → nó không thể nhắc được cánh tay
to move heaven and earth → khuấy đảo trời đất, dùng đủ mọi biện pháp, xoay xở đủ trò
  làm nhuận (tràng)
  kích thích, kích động, gây ra, làm cho, xúi giục, gợi
it moved them to anger → cái đó làm cho chúng nó nổi giận
  làm cảm động, làm xúc động, làm mũi lòng, gợi mối thương cảm
to be moved to tears → cảm động đến ứa nước mắt
  đề nghị
I move the adjournment of the meeting → tôi đề nghị hoãn buổi họp

nội động từ


  chuyển động, cử động, động đậy, cựa quậy, lay động
it was calm and not a leaf moved → trời lặng gió, không một chiếc lá lay động
  đi, di chuyển, xê dịch, chuyển dịch
it is about time we should move → đã đến giờ chúng ta phải đi
  hành động, hoạt động
'expamle'>to move about
  đi đi lại lại, đi quanh, chuyển quanh
  hay dọn nhà, hay thay đổi chỗ ở
to move along
  tiến lên
to move away
  dọn đi, cất đi
  đi xa, đi hẳn
to move back
  lùi; kéo lùi lại, chuyển về phía sau
to move forward
  tiến; cho tiến lên, chuyển về phía trước
to move in
  dọn nhà (đến chỗ ở mới)
to move off
  ra đi, đi xa
to move on
  cho đi tiếp; tiến lên
=move on → đề nghị đi đi, đừng đứng ùn lại (lệnh của công an giao thông)
to move out
  dọn nhà đi
to move up
  chuyển lên; trèo lên, tiến lên

@move
  chuyển động; đi; (lý thuyết trò chơi) nước đi (bài)
  chane m. (lý thuyết trò chơi) nước đi ngẫu nhiên
  opening m. (lý thuyết trò chơi) nước đi đầu tiên

Xem thêm »

absolute address

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) địa chỉ tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement

absolute address variable

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) biến số địa chỉ tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 3/22/21

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38151712

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 3/17/21

Vietnam lifts rice export ban

economy | 315221

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 3/18/21

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95915214

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
business 3/17/21

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90315210

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

news 3/17/21

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1215203

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
news 3/17/21

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80615201

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…