Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ absolute error là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 119 kết quả phù hợp.


Advertisement

absolute error

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) sai số tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement

absolute /'æbsəlu:t/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  tuyệt đối, hoàn toàn; thuần tuý, nguyên chất
absolute confidence in the Party's leadership → sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng
absolute music → âm nhạc thuần tuý
absolute alcohol → rượu nguyên chất
  chuyên chế, độc đoán
absolute monarchy → nền quân chủ chuyên chế
  xác thực, đúng sự thực, chắc chắn
absolute evidence → chứng cớ xác thực
  vô điều kiện
an absolute promise → lời hứa vô điều kiện

@absolute
  (Tech) tuyệt đối

@absolute
  tuyệt đối // hình tuyệt đối

Xem thêm »

error /'erə/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  sự sai lầm, sự sai sót, lỗi; ý kiến sai lầm; tình trạng sai lầm
to commit (make) an error → phạm sai lầm, mắc lỗi
in error → vì lầm lẫn
  (kỹ thuật) sai số; độ sai
  sự vi phạm
  (rađiô) sự mất thích ứng

@error
  (Tech) sai số; sai lầm, lỗi; thiếu sót

@error
  độ sai, sai số
  e. of behaviour độ sai khi xử lý
  e. of calculation sai số trong tính toán
  e. of estimation độ sai của ước lượng
  e. of first (second) kind sai lầm loại một (loại hai)
  e. of observation sai số quan trắc
  e. of solution sai số của nghiệm
  absolute e. sai số tuyệt đối
  accidental e. sai số ngẫu nhiên
  actual e. sai số thực tế
  additive e. sai số cộng tính
  alignmente e. sai số thiết lập
  approximate e. độ sai xấp xỉ
  ascertainment e. độ sai do điều tra bằng mẫu
  average e. độ sai trung bình
  compemsating e. sai số bổ chính
  connection e. sai số [khi mở, khi nối mạch]
  constant e. sai số không đổi
  dynamic(al) e. độ sai động
  elementary e. sai số sơ cấp
  experimental e. sai số thực nghiệm
  fixed e. sai số có hệ thống
  following e. (thống kê) sai số theo sau
  gross e. sai số lớn
  hysteresis e. sai số do hiện tượng trễ
  indication e.(máy tính) sai số chỉ
  inherent e. sai số nội tại
  inherited e. sai số thừa hưởng
  integrated square e. (điều khiển học) tích phân bình phương sai số
  interpolation e. sai số nội suy
  instrument e., instrumentale e. sai số do dụng cụ
  limiting e. (máy tính) sai số giới hạn
  load e. (điều khiển học) lệch tải
  mean e. độ sai trung bình
  mean absolute e. độ sai tuyệt đối trung bình
  mean square e. (độ) sai số bình phương trung bình
  mean root square e. độ sai tiêu chuẩn
  meter e. sai số dụng cụ
  metering e. sai số đo
  miscount e. tính toán sai, tính nhầm
  observational e. (thống kê) sai số quan trắc
  out put e. sai số đại lượng
  percentage e. sai số tính theo phần trăm
  personal e. (toán kinh tế) sai số đo người
  presumptive e. độ sai giả định
  probable e. sai số có thể
  quadraitic mean e. độ sai bình phương trung bình
  random e. độ sai ngẫu nhiên
  relative e. sai số tương đối
  residual e. sai số thặng dư
  response e. (thống kê) sai số không ngẫu nhiên
  root mean square e. sai số [quân phương, tiêu chuẩn]
  round off e. sai số làm tròn
  sampling e. sai số lấymẫu
  single e. sai số đơn lẻ
  standard e. of estimate (thống kê) độ sai tiêu chuẩn của ước lượng
  steady state e. sai số ổn định
  systematic e. sai số có hệ thống
  total e. sai số toàn phần
  truncation e. (máy tính) sai số cụt
  turning e. (máy tính) độ sai quay
  type I e. (thống kê) sai lầm kiểu I
  type II e. (thống kê) sai lầm kiểu II
  unbias(s)ed e. sai số ngẫu nhiên
  weight e. sai số trọng lượng
  wiring e. sai số lắp ráp

Xem thêm »
Advertisement

absolute address

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) địa chỉ tuyệt đối

Xem thêm »

absolute address variable

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) biến số địa chỉ tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement

absolute addressing

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) phương pháp định địa chỉ tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 3/22/21

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38151711

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 3/17/21

Vietnam lifts rice export ban

economy | 315216

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 3/18/21

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95915209

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
business 3/17/21

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90315205

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

news 3/17/21

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1215198

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
news 3/17/21

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80615196

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…