Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ ability là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 441 kết quả phù hợp.


Advertisement

ability /ə'biliti/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  năng lực, khả năng (làm việc gì)
  (số nhiều) tài năng, tài cán
a man of abilities → một người tài năng
* (pháp lý)
  thẩm quyền
  (thương nghiệp) khả năng thanh toán được; vốn sẵn có, nguồn vốn (để đáp ứng khi cần thiết)
to be best of one's ability → với tư cách khả năng của mình

@ability
  khả năng

Xem thêm »
Advertisement

Ability and earnings

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Năng lực và thu nhập
+ Thước đo về khả năng và trình độ (học vấn) có tương quan chặt chẽ với nhau, làm tăng khả năng là phần lớn lợi tức được ước tính do giáo dục trên thực tế cũng chính là lợi tức do năng lực

Xem thêm »

Ability to pay

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Khả năng chi trả.

Xem thêm »
Advertisement

Ability to pay theory

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Lý thuyết về khả năng chi trả
+ Một lý thuyết về cách đánh thuế theo đó gánh nặng về thuế nên được phân bổ theo khả năng chi trả; và một hệ thống thuế kiểu luỹ tiến, tỷ lệ hay luỹ thoái, tuỳ thuộc vào thước đo được sử dụng và độ dốc giả định của đồ thị thoả dụng biên của thu nhập.

Xem thêm »

absolute permeability

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) độ từ thẩm tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement

absorbability /əb,sɔ:bə'biliti/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  khả năng hút thu

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 3/22/21

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38151651

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 3/17/21

Vietnam lifts rice export ban

economy | 314722

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 3/18/21

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95914716

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
business 3/17/21

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90314714

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

news 3/17/21

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1214706

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
news 3/17/21

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80614703

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…