Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ a la mode là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 18277 kết quả phù hợp.


Advertisement

a la mode /,ɑ:lə'moud/

Phát âm

Xem phát âm a la mode »

Ý nghĩa

* phó từ
  hợp thời trang, đúng mốt

Xem thêm a la mode »
Advertisement

a /ei, ə/

Phát âm

Xem phát âm a »

Ý nghĩa

danh từ

, số nhiều as, a's
  (thông tục) loại a, hạng nhất, hạng tốt nhất hạng rất tốt
his health is a → sức khoẻ anh ta vào loại a
  (âm nhạc) la
a sharp → la thăng
a flat → la giáng
  người giả định thứ nhất; trường hợp giả định thứ nhất
from a to z → từ đầu đến đuôi, tường tận
not to know a from b → không biết tí gì cả; một chữ bẻ đôi cũng không biết
* mạo từ
  một; một (như kiểu); một (nào đó)
a very cold day → một ngày rất lạnh
a dozen → một tá
a few → một ít
all of a size → tất cả cùng một cỡ
a Shakespeare → một (văn hào như kiểu) Sếch xpia
a Mr Nam → một ông Nam (nào đó)
  cái, con, chiếc, cuốn, người, đứa...;
a cup → cái chén
a knife → con dao
a son of the Party → người con của Đảng
a Vietnamese grammar → cuốn ngữ pháp Việt Nam
* giới từ
  mỗi, mỗi một
twice a week → mỗi tuần hai lần

@a/c
  (vt của account current) tài khoản vãng lai (tức là bằng séc)
  có nghĩa giống như nghĩa của account

Xem thêm a »

la /lɑ:/

Phát âm

Xem phát âm la »

Ý nghĩa

danh từ


  nhạc La

Xem thêm la »
Advertisement

Mode

Phát âm

Xem phát âm Mode »

Ý nghĩa

  (Econ) Mốt.
+ Là thước đo xu hướng tập trung của một biến số.

Xem thêm Mode »

mode /moud/

Phát âm

Xem phát âm mode »

Ý nghĩa

danh từ


  cách, cách thức, lối, phương thức
a new mode of transport → một cách vận chuyển mới
mode of production → phương thức sản xuất
  kiểu, mốt, thời trang
  (ngôn ngữ học) lối, thức
  (âm nhạc) điệu

@mode
  phương thức, phương pháp; hình thức
  m. of motion phương thức chuyển động
  m. of operation phương pháp làm việc
  m. of oscillation dạn dao động
  m. of vibration dạng chấn động
  floating control m. phương pháp điều chỉnh động
  high frequency m. (điều khiển học) chế độ cao tần
  normal m. dao động riêng
  transverse m. of vibration dạng chấn động ngang

Xem thêm mode »
Advertisement

1 to 1 relationship

Phát âm

Xem phát âm 1 to 1 relationship »

Ý nghĩa

  (Tech) quan hệ 1 đối 1

Xem thêm 1 to 1 relationship »

1 to many relationship

Phát âm

Xem phát âm 1 to many relationship »

Ý nghĩa

  (Tech) quan hệ 1 đối nhiều

Xem thêm 1 to many relationship »
Advertisement

3D (three dimension) calculation

4th Generation Language (4GL)

Phát âm

Xem phát âm 4th Generation Language (4GL) »

Ý nghĩa

  (Tech) Ngôn ngữ Thế hệ Thứ tư

Xem thêm 4th Generation Language (4GL) »
Advertisement

aa

Phát âm

Xem phát âm A A »

Ý nghĩa

  (Alcoholics Anonymous) Hội cai rượu
  (Automobile Association) Hội ô tô

Xem thêm A A »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

 Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin
news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152789

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
 Vietnam lifts rice export ban
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 323339

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

 Online ethnic minority comedies no laughing matter
life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95923306

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
 Hanoi relives historic, liberating moment
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80623289

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

 A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1223263

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
 Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders
business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90323263

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

 Lo Lo Chai: where time stands still
travel 20/03/2021

Lo Lo Chai: where time stands still

travel | 16762479

Lo Lo Chai is a village in the northern province of Ha Giang that has no modern construction.

Advertisement
 Four teen boys probed for gang rape of drunk girl
news 21/03/2021

Four teen boys probed for gang rape of drunk girl

news | 35372477

Four teenage boys in northern Vinh Phuc Province are being investigated for allegedly raping a 15-year-old girl.

 Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese
news 18/03/2021

Five Vietnamese men caught for smuggling Chinese

news | 96723140

Three men in southern Tay Ninh Province and two in northern Lao Cai Province have been arrested for helping Chinese nationals illegally enter Vietnam.

Advertisement
 Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong
travel 17/03/2021

Golden rice season in northern Vietnam village Nam Hong

places | 523134

When fall begins towards the end of September and start of October, Nam Hong Village in Ha Giang Province radiates the amber hue of autumn.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…