ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Union pushfulness là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 3 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Union pushfulness

Phát âm

Xem phát âm Union pushfulness »

Ý nghĩa

  (Econ) Tính thích tranh đấu của công đoàn.
+ Xu hướng của các công đoàn tham gia đòi tăng lương, nghĩa là tâm trạng thích hành động tranh đấu.

Xem thêm Union pushfulness »
Kết quả #2

Union/non-union differential

Phát âm

Xem phát âm Union »

Ý nghĩa

  (Econ) Chênh lệch tiền lương giữa công nhân tham gia và không tham gia công đoàn.
+ Chênh lệch này đo mức độ mà các công đoàn đã tăng tiền lương của thành viên so với lao đông không tham gia công đoàn tương đương.

Xem thêm Union »
Kết quả #3

union /'ju:njən/

Phát âm

Xem phát âm union »

Ý nghĩa

danh từ


  sự hợp nhất, sự kết hợp, sự liên kết; liên minh, liên hiệp
the union of several co operatives → sự hợp nhất của nhiều hợp tác xã
a union by treaty → sự liên kết bằng hiệp ước
  sự nhất trí, sự cộng đồng, sự đoàn kết, sự hoà hợp
union is strength → đoàn kết là sức mạnh
the union of the nation → sự đoàn kết của dân tộc
  hiệp hội, liên hiệp; đồng minh; liên bang
the Soviet Union → Liên bang Xô viết
the Union → nước Mỹ
  sự kết hôn, hôn nhân
a happy union → một cuộc hôn nhân hạnh phúc
  nhà tế bần
to go into the union (Union house) → ra ở nhà tế bần
  (the Union) câu lạc bộ và hội tranh luận (ở một vài trường đại học); trụ sở của hội tranh luận
  thùng (để) lắng bia
  vải sợi pha lanh; vải sợi pha tơ
  (kỹ thuật) Răcco, ống nối

@union
  hợp
  u. of sets hợp nhất của các tập hợp
  u. of spheres (tô pô) bó hình cầu
  direct u. (đại số) hợp trực tiếp

Xem thêm union »

Tin được xem nhiều nhất

Japanese bank to spend $170 mln to acquire Momo stake
business 10/12/2022

Japanese bank to spend $170 mln to acquire Momo stake

companies | 439336120

A Japanese bank is expected to spend $170 million to acquire 7.5 percent of M-Service, which operates Vietnamese e-wallet app Momo.

Analysts call for restoring investors
business 10/12/2022

Analysts call for restoring investors' trust after bond frauds

economy | 439326120

Pumping money into the financial market might be needed now to save businesses, but the long-term imperative is to regain investors’ faith after the recent bond frauds, analysts said.

Hanoi workers underemployed as factory orders dwindle
business 10/12/2022

Hanoi workers underemployed as factory orders dwindle

economy | 439316120

Huyen has provided for her family by working at least 6 days a week, usually more than 8 hours a day, for a decade.

Workers worry about pink slip as global economic woes dry up orders
business 10/12/2022

Workers worry about pink slip as global economic woes dry up orders

economy | 439306120

With her company planning to cut its payroll from 300 to 20, Ngoc has a constant dread of being fired, and does not even dare take sick leave.

Vietnam, South Korea uplift ties to comprehensive strategic partnership
news 10/12/2022

Vietnam, South Korea uplift ties to comprehensive strategic partnership

news | 439296120

Vietnam and South Korea have elevated their bilateral relationship to that of a comprehensive strategic partnership, President Nguyen Xuan Phuc said Monday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…