ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Union density là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Union density

Phát âm

Xem phát âm Union density »

Ý nghĩa

  (Econ) Tỷ lệ tham gia công đoàn.
+ Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia công đoàn thay đổi mạnh giữa những các nghành và giữa các nước do khác biệt trong chi phí và lợi ích của việc tham gia công đoàn.

Xem thêm Union density »
Kết quả #2

Union/non-union differential

Phát âm

Xem phát âm Union »

Ý nghĩa

  (Econ) Chênh lệch tiền lương giữa công nhân tham gia và không tham gia công đoàn.
+ Chênh lệch này đo mức độ mà các công đoàn đã tăng tiền lương của thành viên so với lao đông không tham gia công đoàn tương đương.

Xem thêm Union »
Kết quả #3

union /'ju:njən/

Phát âm

Xem phát âm union »

Ý nghĩa

danh từ


  sự hợp nhất, sự kết hợp, sự liên kết; liên minh, liên hiệp
the union of several co operatives → sự hợp nhất của nhiều hợp tác xã
a union by treaty → sự liên kết bằng hiệp ước
  sự nhất trí, sự cộng đồng, sự đoàn kết, sự hoà hợp
union is strength → đoàn kết là sức mạnh
the union of the nation → sự đoàn kết của dân tộc
  hiệp hội, liên hiệp; đồng minh; liên bang
the Soviet Union → Liên bang Xô viết
the Union → nước Mỹ
  sự kết hôn, hôn nhân
a happy union → một cuộc hôn nhân hạnh phúc
  nhà tế bần
to go into the union (Union house) → ra ở nhà tế bần
  (the Union) câu lạc bộ và hội tranh luận (ở một vài trường đại học); trụ sở của hội tranh luận
  thùng (để) lắng bia
  vải sợi pha lanh; vải sợi pha tơ
  (kỹ thuật) Răcco, ống nối

@union
  hợp
  u. of sets hợp nhất của các tập hợp
  u. of spheres (tô pô) bó hình cầu
  direct u. (đại số) hợp trực tiếp

Xem thêm union »
Kết quả #4

density /'densiti/

Phát âm

Xem phát âm density »

Ý nghĩa

danh từ


  tính dày đặc
  sự đông đúc, sự trù mật
  độ dày, mật độ, độ chặt
molecular density → mật độ phân tử
  (vật lý) tỷ trọng
  tính đần độn, tính ngu đần

@density
  mật độ, tính trù mật; tỷ trọng
  d. of intergers (đại số) mật độ các số nguyên
  asymptotic d. (đại số) mật độ tiệm cận
  lower d. mật độ dưới
  metric d. mật độ metric
  outer d. mật độ ngoài
  probability d. mật độ xác suất
  scalar d. (hình học) mật độ vô hướng
  spectral d. mật độ phổ
  tensor d. (hình học) mật độ tenxơ
  upper d. mật độ trên

Xem thêm density »

Tin được xem nhiều nhất

Vietnamese king
life 01/12/2022

Vietnamese king's 11-kg gold seal to go under hammer in France

culture | 436526047

French auction house Millon will auction off an 11-kg gold seal of Nguyen Dynasty's King Minh Mang later this month for 2-3 million euros ($1.96-2.95 million).

Vietnam digital economy growth expected to be highest in Southeast Asia
business 01/12/2022

Vietnam digital economy growth expected to be highest in Southeast Asia

data-speaks | 436516047

Vietnam will achieve the highest growth in the digital economy in Southeast Asia between 2022 and 2025, a report by Google, Temasek and Bain & Company has forecast.

Amazon’s Vietnamese partner reports surge in profit
business 01/12/2022

Amazon’s Vietnamese partner reports surge in profit

companies | 436506047

Textile company Gilimex said its net profits almost doubled in 2020 thanks to a number of high-value contracts with international retailers.

Brands help Vietnamese rice enter more global markets
business 01/12/2022

Brands help Vietnamese rice enter more global markets

industries | 436496047

Vietnamese rice has been served for the first time for lunch at the Japanese Cabinet Office, according to the Vietnam Trade Office in Japan.

HCMC factory workers eke out a living with additional jobs
news 01/12/2022

HCMC factory workers eke out a living with additional jobs

news | 436486047

Many HCMC workers are having to take on extra work outside their factories in order to meet daily expenses and take care of other needs like children's education.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…