ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Unintended inventory investment là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 5 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Unintended inventory investment

Phát âm

Xem phát âm Unintended inventory investment »

Ý nghĩa

  (Econ) Đầu tư vào tồn kho ngoài dự kiến.
+ Tăng hàng tồn kho do các đơn đặt hàng dự tính không thành hiện thực.

Xem thêm Unintended inventory investment »
Kết quả #2

unintended

Phát âm

Xem phát âm unintended »

Ý nghĩa

* tính từ
  không được định hướng trước, không do dự tính trước

Xem thêm unintended »
Kết quả #3

inventory /in'ventri/

Phát âm

Xem phát âm inventory »

Ý nghĩa

danh từ


  sự kiểm kê; nằng kiểm kê; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hàng hoá tồn kho (của một nhà buôn)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự tóm tắt; bản tóm tắt
  bản kê tài nguyên; bản kê thú rừng... (ở một vùng...)

ngoại động từ


  kiểm kê
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tóm tắt

nội động từ


  đáng giá (theo kiểm kê)
stocks inventorying at 2,000,000 → kho hàng đáng giá 2 triệu đồng theo kiểm kê

@inventory
  (thống kê) kiểm kê; danh sách kiểm kê; quỹ luân chuyển

Xem thêm inventory »
Kết quả #4

Investment

Phát âm

Xem phát âm Investment »

Ý nghĩa

  (Econ) Đầu tư.
+ Thuật ngữ này được sử dụng phổ biến nhất để mô tả lưu lượng chi tiêu được dùng để tăng hay duy trì DUNG LƯỢNG VỐN thực tế.

Xem thêm Investment »
Kết quả #5

investment /in'vestmənt/

Phát âm

Xem phát âm investment »

Ý nghĩa

danh từ


  sự đầu tư; vốn đầu tư; cái được đầu tư
  (như) investiture
  (quân sự) sự bao vây, sự phong toả

@investment
  (toán kinh tế) vốn đầu tư; sự hùn (vốn)

Xem thêm investment »

Tin được xem nhiều nhất

  Veteran Vietnam midfielder retires from national team after 14 years
sports 03/12/2022

Veteran Vietnam midfielder retires from national team after 14 years

football | 437096061

Veteran midfielder Nguyen Trong Hoang announced his retirement from international football after a friendly match between Vietnam and Borussia Dortmund Wednesday, concluding a 14-year journey with the national team.

  US and Asian allies impose new sanctions on North Korea after ICBM test
world 03/12/2022

US and Asian allies impose new sanctions on North Korea after ICBM test

world | 437106061

The United States, South Korea, and Japan have imposed sanctions on North Korean officials connected to the country's weapons programs after Pyongyang's latest and largest intercontinental ballistic missile test last month.

  China will move to protect its firms following US telecoms ban
world 03/12/2022

China will move to protect its firms following US telecoms ban

world | 437116061

China opposes the U.S. Federal Communications Commission's ban on new Chinese telecommunications equipment sales, the commerce ministry said on Thursday, vowing to adopt necessary measures to safeguard the rights of its domestic firms.

  Cold weather could cause French power cuts next week
world 03/12/2022

Cold weather could cause French power cuts next week

world | 437126061

Cold weather could lead to power cuts in France on Monday as delays to the restart of nuclear power following repair work leave supply lagging demand, analysts said.

  China set to loosen Covid curbs
world 03/12/2022

China set to loosen Covid curbs

world | 437136061

China is set to announce in coming days an easing of its Covid-19 quarantine protocols and a reduction in mass testing, sources told Reuters.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…