ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Unintended inventory disinvestment là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 5 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Unintended inventory disinvestment

Phát âm

Xem phát âm Unintended inventory disinvestment »

Ý nghĩa

  (Econ) Giảm đầu tư vào tồn kho không dự kiến.
+ Giảm hàng tồn kho do mức bán hàng tăng lên không dự tính trước hay do giảm sút trong sản xuất.

Xem thêm Unintended inventory disinvestment »
Kết quả #2

unintended

Phát âm

Xem phát âm unintended »

Ý nghĩa

* tính từ
  không được định hướng trước, không do dự tính trước

Xem thêm unintended »
Kết quả #3

inventory /in'ventri/

Phát âm

Xem phát âm inventory »

Ý nghĩa

danh từ


  sự kiểm kê; nằng kiểm kê; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hàng hoá tồn kho (của một nhà buôn)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự tóm tắt; bản tóm tắt
  bản kê tài nguyên; bản kê thú rừng... (ở một vùng...)

ngoại động từ


  kiểm kê
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tóm tắt

nội động từ


  đáng giá (theo kiểm kê)
stocks inventorying at 2,000,000 → kho hàng đáng giá 2 triệu đồng theo kiểm kê

@inventory
  (thống kê) kiểm kê; danh sách kiểm kê; quỹ luân chuyển

Xem thêm inventory »
Kết quả #4

Disinvestment

Phát âm

Xem phát âm Disinvestment »

Ý nghĩa

  (Econ) Giảm đầu tư.
+ Việc cố ý giảm một phần DUNG LƯỢNG VỐN hay sự thất bại có dự định hoặc không dự đinh về đầu tư thay thế để trang trải khấu hao.

Xem thêm Disinvestment »
Kết quả #5

disinvestment /,disin'vestmənt/

Phát âm

Xem phát âm disinvestment »

Ý nghĩa

danh từ


  sự thôi đầu tư (vốn)

Xem thêm disinvestment »

Tin được xem nhiều nhất

  China medical expert says Covid has mutated, should be renamed: state media
world 08/12/2022

China medical expert says Covid has mutated, should be renamed: state media

world | 438536098

China should change its official name for Covid-19 to reflect the virus' mutation, and patients with light symptoms should be allowed to quarantine at home, a leading authority on traditional Chinese medicine was quoted as saying on Wednesday.

  Trump Organization convicted of tax fraud in New York
world 08/12/2022

Trump Organization convicted of tax fraud in New York

world | 438546098

Donald Trump's family business was found guilty of tax fraud by a New York jury Tuesday, dealing a blow to the ex-president as he eyes the White House again.

  US to increase rotational military presence in Australia, invite Japan
world 08/12/2022

US to increase rotational military presence in Australia, invite Japan

world | 438556098

The United States will increase the rotational presence of air, land and sea forces in Australia, including bomber aircraft and fighter jets, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin said on Tuesday, amid shared concerns about China.

  Polluters
world 08/12/2022

Polluters' policies would see warming above 1.5C limit: analysis

world | 438566098

The climate policies of most wealthy countries and many high-emitting emerging economies are in line with global heating far beyond the safer 1.5 degree Celsius limit reaffirmed at UN climate talks last month, a new analysis found Tuesday.

  Three dead after bomb explodes in Thailand
world 08/12/2022

Three dead after bomb explodes in Thailand's south

world | 438576098

Three people died and four others were wounded after a bomb exploded on a roadside in Thailand's troubled deep south, police said Tuesday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…