ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Undistributed profits là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Undistributed profits

Phát âm

Xem phát âm Undistributed profits »

Ý nghĩa

  (Econ) Lợi nhuận không chia.
+ Là một tỷ lệ lợi nhuận được giữ lại không phân chia cho các cổ đông dưới dạng cổ tức cũng như không dùng để trả các khoản thuế.

Xem thêm Undistributed profits »
Kết quả #2

undistributed /'ʌndis'tribjutid/

Phát âm

Xem phát âm undistributed »

Ý nghĩa

tính từ


  không được phân phối

Xem thêm undistributed »
Kết quả #3

Profits

Phát âm

Xem phát âm Profits »

Ý nghĩa

  (Econ) Lợi nhuận.
+ Chênh lệch giữa doanh thu từ việc bán hàng sản xuất ra và tất cả các chi phí cơ hội của các yếu tố được sử dụng để tạo ra sản lượng đó.

Xem thêm Profits »
Kết quả #4

profit /profit/

Phát âm

Xem phát âm profits »

Ý nghĩa

danh từ


  lợi, lợi ích, bổ ích
to do something to one's profit → làm gì vì có lợi, làm gì vì thấy bổ ích cho mình
  tiền lãi, lợi nhuận
to make a good profit on → kiếm được nhiều lãi trong (việc gì)
a profit and loss account → bản tính toán lỗ lãi

ngoại động từ


  làm lợi, mang lợi, có lợi
it profited him nothing → cái đó không có lợi gì cho nó cả

nội động từ


  (+ by) kiếm lợi, lợi dụng
to profit by (from) something → lợi dụng cái gì
  có lợi, có ích
it profits little to advise him → khuyên răn nó cũng chẳng ích gì

@profit
  ích lợi; lợi nhuận; thu nhập
  aggregate p. (toán kinh tế) thu nhập chung
  excess p. lợi nhuận vượt mức
  net p. thực thu

Xem thêm profits »

Tin được xem nhiều nhất

Crypto exchange FTX files for bankruptcy as wunderkind CEO exits
world 02/12/2022

Crypto exchange FTX files for bankruptcy as wunderkind CEO exits

world | 436836052

Crypto exchange FTX filed for U.S. bankruptcy protection on Friday and its founder Sam Bankman-Fried resigned as chief executive, after the biggest blowup in the crypto industry drew calls for tighter regulation.

  Indonesia families sue govt over cough syrup deaths, injuries
world 02/12/2022

Indonesia families sue govt over cough syrup deaths, injuries

world | 436796052

A dozen Indonesian families whose relatives died or were injured after consuming tainted cough syrups have sued the government and companies accused of supplying the products, according to a lawsuit.

  Chinese papers go black in mourning for late leader Jiang Zemin
world 02/12/2022

Chinese papers go black in mourning for late leader Jiang Zemin

world | 436806052

Chinese newspapers turned their front pages black on Thursday and flags were put at half mast in mourning for the death of former president Jiang Zemin, whose death has prompted a wave of nostalgia for the more liberal times he oversaw.

  Former Chinese President Jiang Zemin has died
world 02/12/2022

Former Chinese President Jiang Zemin has died

world | 436816052

Former Chinese President Jiang Zemin died on Wednesday at the age of 96, Chinese state media reported.

  China
world 02/12/2022

China's Nov factory, services activities fall to 7-month lows on Covid curbs

world | 436826052

China's factory activity contracted at a faster pace in November, an official survey showed on Wednesday, weighed down by Covid-19 curbs and softening global demand, underscoring the increasing pressure faced by the world's second-largest economy.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…