Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ External growth là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 99 kết quả phù hợp.


Advertisement

External growth

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Tăng trưởng ngoại ứng; Tăng trưởng do bên ngoài.
+ Sự mở rộng của một hãng được mang lại do SÁP NHẬP hay thu mua.

Xem thêm »
Advertisement

external /eks'tə:nl/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  ở ngoài, bên ngoài (hiện tượng...)
external world → thế giới bên ngoài
  (y học) ngoài, để dùng bên ngoài
a medicine for external use only → thuốc chỉ để dùng bôi ngoài
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đối với nước ngoài, đối ngoại (chính sách, sự buôn bán)

Xem thêm »

growth /grouθ/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  sự lớn mạnh, sự phát triển
  sự tăng tiến, sự tăng lên, sự khuếch trương
the growth of industry → sự lớn mạnh của nền công nghiệp
  sự sinh trưởng
a rapid growth → sự mau lớn, sự sinh trưởng mau
  sự trồng trọt, vụ mùa màng
a growth of rice → một mùa lúa
wine of the 1954 growth → rượu vang vụ nho 1954
  cái đang sinh trưởng, khối đã mọc
a thick growth of weeds → khối cỏ dại mọc dày
  (y học) khối u, u

@growth
  sự tăng, sự phát triển, cấp tăng
  g. of an entire function cấp tăng của một hàm nguyên

Xem thêm »
Advertisement

aftergrowth /'ɑ:ftəkrɔp/ (aftergrowth) /'ɑ:ftəgrouθ/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  lúa dẻ
  cỏ mọc lại

Xem thêm »

antigrowth

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

* tính từ
  chống sự sinh trưởng

Xem thêm »
Advertisement

Balanced growth

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Tăng trưởng cân đối.
+ Trong HỌC THUYẾT TĂNG TRƯỞNG, điều kiện năng động của nền kinh tế trong đó tất cả các biến thực tế tăng lên liên tục cùng một tỷ lệ (có thể bằng 0, hay âm). Xem STAEDY GROWTH.

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152123

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 318862

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95918847

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80618828

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90318819

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1218812

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…