Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Expected value là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 96 kết quả phù hợp.


Advertisement

Expected value

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Giá trị kỳ vọng; giá trị dự tính.
+ Còn được gọi TRUNG BÌNH, kỳ vọng toán học.Giá trị kỳ vọng của một BIẾN SỐ NGẪU NHIÊN là giá trị trung bình của phân phối của biến ấy.

Xem thêm »
Advertisement

expected

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  được chờ đợi hy vọng

Xem thêm »

value /'vælju:/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  giá trị
of a great value → có giá trị lớn, quý
of no value → không có giá trị
to be of value → có giá trị
to set a value on → đánh giá
to set a low value on something → coi rẻ vật gì
to set too much value on → đánh giá quá cao về
  (thương nghiệp); (tài chính) giá cả, giá
to lose value → mất giá, giảm giá
fall in value → sự sụt giá
commercial value → giá thị trường
market value → thời giá, giá thị trường
exchange value → giá trị trao đổi
to get good value for one's money → mua được cái xứng với đồng tiền mình bỏ ra
  (vật lý) năng suất
calorific value → năng suất toả nhiệt
  (văn học) nghĩa, ý nghĩa
the poetic value of a word → ý nghĩa về mặt thơ của một từ
  (sinh vật học) bậc phân loại
  (số nhiều) tiêu chuẩn
moral values → tiêu chuẩn đạo đức

ngoại động từ


  (thương nghiệp) định giá
to value goods → định giá hàng hoá
  đánh giá
  trọng, chuộng, quý, coi trọng
to value one's reputation → coi trọng danh giá của mình
  hãnh diện, vênh vang
to value oneself on one's knowledge → hãnh diện về kiến thức của mình

@value
  giá trị
  v. of a game (lý thuyết trò chơi) Giá trị của trò chơi
  v. of an insurance policy giá trị của chế độ bảo hiểm
  v. of series giá trị của chuỗi
  v. of variables giá trị của biến số
  alsolute v. giá trị tuyệt đối
  accumutated v. of an annuity giá trị của tích luỹ một năn
  algebraic v. giá trị đại số
  approximate v. giá trị xấp xỉ, giá trị gần đúng
  asymptotic(al) v. giá trị tiệm cận
  average v. giá trị trung bình
  boundary v. giá trị biên
  Cauchy principal v. giá trị của chính Cauxi
  characteristic v. giá trị đặc trưng
  critical v. giá trị tới hạn
  defective v. (giải tích) giá trị khuyết
  end v. giá trị cuối
  exchange v. giá trị trao đổi
  expected v. (thống kê) kỳ vọng, giá trị kỳ vọng
  face v. giá trị bề mặt
  improved v. giá trị đã hiệu chỉnh
  inaccessible v. giá trị không đạt được
  isolated v. giá trị cô lập
  market v. giá trị thường
  maximal v. giá trị cực đại
  mean v. giá trị trung bình
  minimum v. giá trị cực tiểu
  modal v. (thống kê) giá trị có tần suất cao nhất, giá trị mốt
  numerical v. giá trị bằng số
  observed v. giá trị quan sát
  par v. giá trị pháp đỉnh
  permissible v. giá trị cho phép
  predicted v. giá trị tiên đoán
  present v. giá trị hiện có
  principal v. giá trị chính
  provable v. giá trị có thể
  proper v. giá trị riêng
  reduced v. giá trị thu gọn
  stationary v. giá trị dừng
  surplus v. (toán kinh tế) giá trị thặng dư
  true v. giá trị đúng
  truth v. (logic học) giá trị chân lý

Xem thêm »
Advertisement

Absolute value

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Giá trị tuyệt đối.
+ Giá trị của một biến bỏ qua dấu của nó.

Xem thêm »

absolute value

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) trị số tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement

absolute value computer

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) máy điện toán trị tuyệt đối

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 22/03/2021

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38152126

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 17/03/2021

Vietnam lifts rice export ban

economy | 318898

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 18/03/2021

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95918883

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
news 17/03/2021

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80618864

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

business 17/03/2021

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90318856

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
news 17/03/2021

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1218848

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…