ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Continuous variable là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Continuous variable

Phát âm

Xem phát âm Continuous variable »

Ý nghĩa

  (Econ) Biến số liên tục
+ Một biến số có thể lấy bất cứ giá trị nào (nghĩa là nó có thể thay đổi mà không gián đoạn) giữa những giới hạn xác định (có thể là vô hạn) (Xem DISCRETE VARIABLE).

Xem thêm Continuous variable »
Kết quả #2

continuous /kən'tinjuəs/

Phát âm

Xem phát âm continuous »

Ý nghĩa

tính từ


  liên tục, liên tiếp, không dứt, không ngừng
continuous rain → mưa liên tục
continuous function → (toán học) hàm liên tục
  (ngôn ngữ học) tiến hành
continuous from → hình thái tiến hành (động từ)
  (rađiô) duy trì
continuous waves → sóng duy trì

@continuous
  (Tech) liên tục

Xem thêm continuous »
Kết quả #3

Variable

Phát âm

Xem phát âm Variable »

Ý nghĩa

  (Econ) Biến số.

Xem thêm Variable »
Kết quả #4

variable /'veəriəbl/

Phát âm

Xem phát âm variable »

Ý nghĩa

tính từ


  có thể thay đổi
  hay thay đổi; thay đổi, biến thiên
variable length → chiều dài thay đổi
variable function → hàm số biến thiên
variable flow → dòng chảy biến thiên
variable wind → gió hay thay đổi
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (địa lý,địa chất) variable zone ôn đới

danh từ


  (toán học) biến số
  (hàng hải) gió thay đổi
  (số nhiều) (hàng hải) vùng (biển) không có gió thường xuyên

@variable
  biến (số) // biến thiên, biến đổi
  additional v. biến thêm
  aleatory v. biến ngẫu nhiên
  apparent v. biến biểu kiến
  aritificial v. biến giả tạo
  auxiliary v. biến bổ trợ, biến phụ
  bound v. biến buộc
  chance v. biến ngẫu nhiên
  complex v. biến phức
  concomitant v. (thống kê) biến đồng hành
  constrained v. (thống kê) biến buộc
  contibuous v. biến liên tục
  contragradient v. biến phản bộ
  controlled v. biến bị điều khiển
  dependent v. biến phụ thuộc
  direction v. biến chỉ phương
  dummy v. biến giả
  effect v. (thống kê) biến phụ thuộc
  esential v. biến cốt yếu
  Eulerian v.s các biến Ơle
  free v. biến tự do
  hypercomplex v. biến siêu phức
  independent v. (giải tích) biến độc lập
  individual v. (logic học) biến cá thể
  indution v. biến quy nạp
  input v. biến số vào
  latent v. biến ẩn
  leading v. biến số chính
  main v. (điều khiển học) biến số chính
  marker v. (thống kê) biến số lưỡng trị
  missing v. (điều khiển học) biến thiếu
  number v. (logic học) biến số
  numerical v. biến số
  object v. (logic học) biến đối tượng
  orientation v.s các biến định hướng
  predicate v. biến vị từ
  process v. biến điều chỉnh
  proposition v. biến mệnh đề
  random v. (thống kê) biến ngẫu nhiên
  real v. biến thực
  space v. (giải tích) biến không gian
  stochastic v. biến ngẫu nhiên
  superfluous v.s (thống kê) các biến thừa
  theoretiv(al) v. (thống kê) biến lý thuyết
  unrestricted v. biến tự do

Xem thêm variable »

Tin được xem nhiều nhất

  Swastika-wearing ex-pupil kills 15 in Russian school shooting
world 28/09/2022

Swastika-wearing ex-pupil kills 15 in Russian school shooting

world | 415955487

A gunman with a swastika on his teeshirt killed 15 people, including 11 children, and wounded 24 at a school in Russia on Monday before committing suicide, investigators said.

  Swathes of land swamped in Philippines after typhoon
world 28/09/2022

Swathes of land swamped in Philippines after typhoon

world | 415965487

Philippine President Ferdinand Marcos Jr conducted an aerial survey of damage on Monday brought by typhoon Noru, which left heavy flooding across several northern provinces as authorities rushed to get aid to thousands of evacuees.

  Apple says it will manufacture iPhone 14 in India
world 28/09/2022

Apple says it will manufacture iPhone 14 in India

world | 415975487

Apple Inc said on Monday it will manufacture its latest iPhone 14 in India, as the tech giant moves some of its production away from China.

  NASA
world 28/09/2022

NASA's DART spacecraft hits target asteroid in first planetary defense test

world | 415925487

NASA's DART spacecraft successfully slammed into a distant asteroid at hypersonic speed on Monday in the world's first test of a planetary defense system, designed to prevent a potential doomsday meteorite collision with Earth.

  Putin grants Russian citizenship to US whistleblower Snowden
world 28/09/2022

Putin grants Russian citizenship to US whistleblower Snowden

world | 415935487

President Vladimir Putin on Monday granted Russian citizenship to former U.S. intelligence contractor Edward Snowden, nine years after he exposed the scale of secret surveillance operations by the National Security Agency (NSA).

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…