ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Consumption là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 8 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Consumption

Phát âm

Xem phát âm Consumption »

Ý nghĩa

  (Econ) Sự tiêu dùng
+ Hành động sử dụng hàng hoá và dịch vụ để thoả mãn nhu cầu hiện tại.

  (Econ) Tiêu dùng.

Xem thêm Consumption »
Kết quả #2

consumption /kən'sʌmpʃn/

Phát âm

Xem phát âm consumption »

Ý nghĩa

danh từ


  sự tiêu thụ, sự tiêu dùng (hàng hoá, điện, than, nước...)
home consumption → sự tiêu thụ trong nước
  sự tiêu diệt, sự tiêu huỷ, sự tàn phá
consumption of a fortume → sự tiêu phá tài sản
  (y học) bệnh lao phổi

@consumption
  (Tech) tiêu thụ

@consumption
  sự tiêu dùng

Xem thêm consumption »
Kết quả #3

Consumption bundle

Phát âm

Xem phát âm Consumption bundle »

Ý nghĩa

  (Econ) Bó hàng tiêu dùng; Điểm kết hợp tiêu dùng.

Xem thêm Consumption bundle »
Kết quả #4

Consumption expenditure

Phát âm

Xem phát âm Consumption expenditure »

Ý nghĩa

  (Econ) Chi tiêu tiêu dùng
+ Tổng chi tiêu vào hàng hoá và dịch vụ nhằm thoả mãn nhu cầu hiện tại (Xem CONSUMPTION).

Xem thêm Consumption expenditure »
Kết quả #5

Consumption externalities

Phát âm

Xem phát âm Consumption externalities »

Ý nghĩa

  (Econ) Những ngoại tác tiêu dùng.

Xem thêm Consumption externalities »
Kết quả #6

Consumption function

Phát âm

Xem phát âm Consumption function »

Ý nghĩa

  (Econ) Hàm tiêu dùng
+ Một đồ thị chi tiết hoá về quan hệ giữa tổng CHI TIÊU TIÊU DÙNG và THU NHẬP, nghĩa là C = C(Y).

  (Econ) Hàm Tiêu dùng.

Xem thêm Consumption function »
Kết quả #7

Consumption tax

Phát âm

Xem phát âm Consumption tax »

Ý nghĩa

  (Econ) Thuế tiêu dùng
+ Thuế này có thể có hai dạng: một là, khi bản thân người tiêu dùng bị đánh thuế như với THUẾ CHI TIÊU và hai là, khi hàng hoá và dịch vụ người tiêu dùng mua bị đánh thuế. Trong trường hợp đầu thuế được đánh vào hãng cung cấp dịch vụ hay hàng hoá.

Xem thêm Consumption tax »
Kết quả #8

Consumption

Phát âm

Xem phát âm consumptions »

Ý nghĩa

  (Econ) Sự tiêu dùng
+ Hành động sử dụng hàng hoá và dịch vụ để thoả mãn nhu cầu hiện tại.

  (Econ) Tiêu dùng.

Xem thêm consumptions »

Tin được xem nhiều nhất

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495473

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485473

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar climbs to highest peak against Vietnamese dong

economy | 415475473

The U.S. dollar continued its recent rally, climbing to a fresh peak of over 23,800 against the dong after some banks raised its price Monday.

Digital transformation key to Vietnam
business 26/09/2022

Digital transformation key to Vietnam's ambitions of getting rich and clean

economy | 415465473

Digital transformation would be the key for Vietnam to achieve its targets of becoming a high-income country and a 'net-zero' emissions economy, an IFC vice president says.

Don’t let VND slide further, experts advise government
business 26/09/2022

Don’t let VND slide further, experts advise government

economy | 415455473

Vietnam should not let the dong slide further as maintaining a stable currency exchange rate is key to controlling inflation, experts said at an economic forum Sunday.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…