ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Consumption externalities là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Consumption externalities

Phát âm

Xem phát âm Consumption externalities »

Ý nghĩa

  (Econ) Những ngoại tác tiêu dùng.

Xem thêm Consumption externalities »
Kết quả #2

Consumption

Phát âm

Xem phát âm Consumption »

Ý nghĩa

  (Econ) Sự tiêu dùng
+ Hành động sử dụng hàng hoá và dịch vụ để thoả mãn nhu cầu hiện tại.

  (Econ) Tiêu dùng.

Xem thêm Consumption »
Kết quả #3

consumption /kən'sʌmpʃn/

Phát âm

Xem phát âm consumption »

Ý nghĩa

danh từ


  sự tiêu thụ, sự tiêu dùng (hàng hoá, điện, than, nước...)
home consumption → sự tiêu thụ trong nước
  sự tiêu diệt, sự tiêu huỷ, sự tàn phá
consumption of a fortume → sự tiêu phá tài sản
  (y học) bệnh lao phổi

@consumption
  (Tech) tiêu thụ

@consumption
  sự tiêu dùng

Xem thêm consumption »
Kết quả #4

Externalities

Phát âm

Xem phát âm Externalities »

Ý nghĩa

  (Econ) Các ngoại hưởng; Các ngoại ứng
+ Được biết đến với những tên khác nhau, như tác động ngoại lai, ảnh hưởng từ bên ngoài, bất lợi từ bên ngoài,ảnh hưởng trào ra bên ngoài và ẢNH HƯỞNG ĐẾN VÙNG LÂN CẬN. Người ta đã phân biệt ngoại ứng biên và ngoại ứng trong biên.

Xem thêm Externalities »

Tin được xem nhiều nhất

Vietnamese international students unperturbed by Omicron
life 26/09/2022

Vietnamese international students unperturbed by Omicron

trend | 415525474

Vietnamese students abroad are carrying on unfazed though the Omicron variant is raging in many of their countries.

Vietnamese students adjust to pandemic times in the US
life 26/09/2022

Vietnamese students adjust to pandemic times in the US

trend | 415505474

Xuan Quynh was thrown into the proverbial deep end on arrival in the U.S. last August, coming into frequent contact with seriously ill patients including those with Covid-19.

Skyrocketing airfare disappoints Vietnamese students returning to China
life 26/09/2022

Skyrocketing airfare disappoints Vietnamese students returning to China

trend | 415515474

Pham Tran Truc Linh was overjoyed when China finally reopened its doors to foreign students, but was shocked to see ticket and quarantine fees of VND100 million ($4,268).

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong
business 26/09/2022

Dollar rises to all-time high against Vietnamese dong

economy | 415495478

The U.S. dollar continued to strengthen and reached its historic high against Vietnamese currency Saturday.

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down
business 26/09/2022

Textile and garment firms fear drop in profit as orders slow down

economy | 415485475

Textile firms are bracing for a profit plunge in the second half of this year, with the number of new orders slowing down since the middle of the second quarter.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…