ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Consumer equilibrium là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 5 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Consumer equilibrium

Phát âm

Xem phát âm Consumer equilibrium »

Ý nghĩa

  (Econ) Cân bằng tiêu dùng
+ Tình huống mà người tiêu dùng tối đa hoá ĐỘ THOẢ DỤNG của mình theo RÀNG BUỘC NGÂN SÁCH.

Xem thêm Consumer equilibrium »
Kết quả #2

Consumer

Phát âm

Xem phát âm Consumer »

Ý nghĩa

  (Econ) Người tiêu dùng
+ Bất cứ đơn vị kinh tế nào có nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ cuối cùng.

Xem thêm Consumer »
Kết quả #3

consumer /kən'sju:mə/

Phát âm

Xem phát âm consumer »

Ý nghĩa

danh từ


  người tiêu dùng, người tiêu thụ (hàng hoá, thực phẩm...)
producers and consumers → những người sản xuất và những người tiêu thụ
consumer resistance
  sự thờ ơ của khách hàng

@consumer
  (Tech) người tiêu thụ, người tiêu dùng, người thuê bao

@consumer
  người tiêu dùng

Xem thêm consumer »
Kết quả #4

Equilibrium

Phát âm

Xem phát âm Equilibrium »

Ý nghĩa

  (Econ) Cân bằng
+ Một cụm thuật ngữ mượn từ môn vật lý để miêu tả tình huống, trong đó các tác nhân kinh tế hay tổng tác nhân kinh tế như thị trường, không có động lực gì để thay đổi hành vi kinh tế của mình.

Xem thêm Equilibrium »
Kết quả #5

equilibrium /,i:kwi'libriəm /

Phát âm

Xem phát âm equilibrium »

Ý nghĩa

danh từ


  sự thăng bằng
  tính vô tư (trong nhận xét...)

@equilibrium
  (Tech) cân bằng

@equilibrium
  sự cân bằng
  e. of forces sự cân bằng lực
  e. of a particle [of a body] sự cân bằng của một vật thể
  configuration e. cấu hình thăng bằng
  dynamic e. cân bằng động lực
  elastic e. cân bằng đàn hồi
  indifferent e. cân bằng không phân biệt
  labile e. (vật lí) cân bằng không ổn định
  mobile e. (điều khiển học) cân bằng di động
  neutral e. (cơ học) cân bằng không phân biệt
  phase e. (vật lí) cân bằng pha
  plastic e. cân bằng dẻo
  relative e. cân bằng tương đối
  semi stable e. cân bằng nửa ổn định
  stable e. cân bằng ổn định
  trasient e. (điều khiển học) cân bằng động
  unstable e. (vật lí) cân bằng không ổn định

Xem thêm equilibrium »

Tin được xem nhiều nhất

  Indonesia probes elite officers over stadium disaster
world 05/10/2022

Indonesia probes elite officers over stadium disaster

world | 418155554

Elite Indonesian police officers were under investigation Tuesday over a stadium stampede that killed 125 people including dozens of children in one of the deadliest disasters in football history.

  Ukraine forces break through Russian defenses in south, advance in east
world 05/10/2022

Ukraine forces break through Russian defenses in south, advance in east

world | 418165554

Ukrainian forces have broken through Russia's defenses in the south of the country while expanding their rapid offensive in the east, seizing back more territory in areas annexed by Moscow and threatening supply lines for Russian troops.

  N.Korea fires missile over Japan, stopping trains and sparking warning message
world 05/10/2022

N.Korea fires missile over Japan, stopping trains and sparking warning message

world | 418175554

Nuclear-armed North Korea fired a ballistic missile over Japan for the first time in five years on Tuesday, prompting a warning for residents to take cover and a temporary suspension of train operations in northern Japan.

  Pet weddings highlight animal blessing ceremony in the Philippines
world 05/10/2022

Pet weddings highlight animal blessing ceremony in the Philippines

world | 418185554

Pomeranians Michi and Mochi were among 15 four-legged couples that tied the knot at a pet wedding ceremony in the Philippines on Sunday that was held along with a special blessing of pets to mark World Animal Day.

  Forecast of heavy rains in October raises concern about India
world 05/10/2022

Forecast of heavy rains in October raises concern about India's rice, wheat crops

world | 418195554

India is likely to receive above-average rainfall in October, an official with the state-run weather office said on Friday, posing risks for summer-sown crops such as rice and the planting of wheat.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…