ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Constant capital là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 4 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

Constant capital

Phát âm

Xem phát âm Constant capital »

Ý nghĩa

  (Econ) Tư bản bất biến.
+ Theo học thuyết của C.Mác, tư bản bất biến là một phần của TƯ BẢN được thể hiện bằng phương tiên sản xuất, nguyên liệu thô và công cụ lao động. Xem VARIABLE CAPITAL.

Xem thêm Constant capital »
Kết quả #2

constant /'kɔnstənt/

Phát âm

Xem phát âm constant »

Ý nghĩa

tính từ


  bền lòng, kiên trì
  kiên định, trung kiên; trung thành, chung thuỷ
to remain constant to one's principles → trung thành với nguyên tắc của mình
  không ngớt, không dứt, liên miên, liên tiếp
constant rain → mưa liên miên
constant chatter → sự nói không dứt, sự nói liên miên
  bất biến, không thay đổi

@constant
  (Tech) hằng số, số không đổi, hằng lượng; hệ số

@constant
  bằng số, hằng lượng, số không đổi
  c. of integration hằng số tích phân
  c. of proportionality hệ số tỷ lệ
  absolute c. hằng số tuyệt đối
  arbitrary c. hằng số tuỳ ý
  beam c. hằng số dầm
  characteristic c. hằng số đặc trưng
  coupling c. hằng số ngẫu hợp
  damping c. hằng số làm tắt dần
  dielectric c (vật lí) hằng số điện môi
  elastic c hằng số đàn hồi
  gravitation c. hằng số hấp dẫn
  logical c. (logic học) hằng lượng lôgic
  multiplication c.s of an algebra hằng số lượng nhận của một đại số
  nummerical hằng số
  oscillation c hằng số dao động
  plase c. hằng số pha
  separation c hằng số tách
  structural c. hằng số kết cấu
  time c hằng số thời gian
  transferr c. hằng số di chuyển

Xem thêm constant »
Kết quả #3

Capital

Phát âm

Xem phát âm Capital »

Ý nghĩa

  (Econ) Tư bản/ vốn.
+ 1)Một từ dùng để chỉ một yếu tố sản xuất do hệ thống kinh tế tạo ra. 2)Một từ cũng được sử dụng làm thuật ngữ chỉ các tài sản TÀI CHÍNH. Xem FINANCIAL CAPITAL, CAPITAL CONTROVERSY, FINANCE.

Xem thêm Capital »
Kết quả #4

capital /'kæpitl/

Phát âm

Xem phát âm capital »

Ý nghĩa

danh từ


  thủ đô, thủ phủ
  chữ viết hoa
to write one's name in capital → viết tên bằng chữ hoa
  tiền vốn, tư bản
floating (working) capital → vốn luân chuyển
fixed capital → tư bản bất biến
  (kiến trúc) đầu cột
'expamle'>to make capital out of
  kiếm lợi ở, kiếm chác ở, lợi dụng

tính từ


  quan hệ đến sinh mạng; tử hình
=capital offence → tội tử hình
  chính, ở đầu, ở trên đầu, ở trên hết
capital city → thủ đô
  chủ yếu, cốt yếu, cơ bản, lớn
of capital inmportance → có tầm quan trọng lớn
capital letter → chữ hoa
  tuyệt diệu, thượng hạng, ưu tú, xuất sắc, rất hay
a capital speach → bài nói rất hay
what a capital idea → ý kiến mới tuyệt diệu làm sao!
  vô cùng tai hại
a capital error → một sự lầm lẫn vô cùng tai hại
capital constructions
  xây dựng cơ bản
capital goods
  tư liệu sản xuất

@capital
  (Tech) chữ hoa, đại tự

@capital
  (toán kinh tế) vốn, tư bản // chính, quan trọng
  circulating c. (toán kinh tế) vốn luân chuyển, tư bản lưu thông
  fixed c. (toán kinh tế) vốn cơ bản, vốn cố đinh
  floating c. (toán kinh tế) vốn luân chuyển, vốn tư bản lưu thông
  working c. (toán kinh tế) vốn luân chuyển

Xem thêm capital »

Tin được xem nhiều nhất

New law requires foreign films to submit abridged script
life 02/10/2022

New law requires foreign films to submit abridged script

culture | 417365520

A new law requires foreign organizations and individuals producing films in Vietnam to provide abridged versions of the full script and detailed scripts for scenes shot in Vietnam.

South Korean comedy sets new box office record in Vietnam
life 02/10/2022

South Korean comedy sets new box office record in Vietnam

culture | 417355520

Military comedy movie "6/45" earned VND27 billion (US$1.1 million) on the first three days after release, the biggest opening by a South Korean film in Vietnam.

  United Airlines to halt service at New York
world 02/10/2022

United Airlines to halt service at New York's JFK airport in October

world | 417315521

United Airlines said on Friday it will suspend service in late October to New York's John F. Kennedy Airport (JFK).

  South Korea, US, Japan stage anti-submarine drills amid North Korea tension
world 02/10/2022

South Korea, US, Japan stage anti-submarine drills amid North Korea tension

world | 417325521

The navies of South Korea, the United States and Japan staged trilateral anti-submarine exercises for the first time in five years on Friday, amid tension over North Korea's series of missile tests.

  Putin to annex seized Ukrainian land, UN warns of
world 02/10/2022

Putin to annex seized Ukrainian land, UN warns of 'dangerous escalation'

world | 417335521

President Vladimir Putin will begin annexing four Ukrainian regions to Russia on Friday, a move the United Nations warned would mark a "dangerous escalation" and jeopardise prospects for peace.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…