Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Abnormal profits là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 27 kết quả phù hợp.


Advertisement

Abnormal profits

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Lợi nhuận dị thường
+ Xem SUPER NORMAL PROFITS

Xem thêm »
Advertisement

abnormal /æb'nɔ:məl/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  không bình thường, khác thường; dị thường

@abnormal
  (Tech) bất thường, dị thường; không chuẩn

@abnormal
  bất thường; (thống kê) không chuẩn

Xem thêm »

Profits

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Econ) Lợi nhuận.
+ Chênh lệch giữa doanh thu từ việc bán hàng sản xuất ra và tất cả các chi phí cơ hội của các yếu tố được sử dụng để tạo ra sản lượng đó.

Xem thêm »
Advertisement

profit /profit/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  lợi, lợi ích, bổ ích
to do something to one's profit → làm gì vì có lợi, làm gì vì thấy bổ ích cho mình
  tiền lãi, lợi nhuận
to make a good profit on → kiếm được nhiều lãi trong (việc gì)
a profit and loss account → bản tính toán lỗ lãi

ngoại động từ


  làm lợi, mang lợi, có lợi
it profited him nothing → cái đó không có lợi gì cho nó cả

nội động từ


  (+ by) kiếm lợi, lợi dụng
to profit by (from) something → lợi dụng cái gì
  có lợi, có ích
it profits little to advise him → khuyên răn nó cũng chẳng ích gì

@profit
  ích lợi; lợi nhuận; thu nhập
  aggregate p. (toán kinh tế) thu nhập chung
  excess p. lợi nhuận vượt mức
  net p. thực thu

Xem thêm »

abend (abnormal ending)

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) kết thúc/chấm dứt bất thường

Xem thêm »
Advertisement

abnormal end (ABEND)

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) kết thúc bất thường

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 3/22/21

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38151712

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 3/17/21

Vietnam lifts rice export ban

economy | 315221

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 3/18/21

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95915214

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
business 3/17/21

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90315210

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

news 3/17/21

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1215203

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
news 3/17/21

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80615201

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…