Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ 8 bit microprocessor là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 396 kết quả phù hợp.


Advertisement

bit /bit/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  miếng (thức ăn...); mảnh mẫu
a dainty bit → một miếng ngon
a bit of wood → một mẫu gỗ
a bit of string → một mẫu dây
to smash to bits → đập tan ra từng mảnh
  một chút, một tí
wait a bit → đợi một tí, đợi một chút
he is a of a coward → hắn ta hơi nhát gan một chút
  đoạn ngắn (của một vai kịch nói, trong sách...)
  (một) góc phong cảnh (thực hoặc vẽ)
  đồng tiền
a threepeny bit → đồng ba xu (Anh)
'expamle'>bits and pieces
  đồ tạp nhạp
bit by bit
  dần dần; từ từ
a bit long in the tooth
  không còn là trẻ con nữa, lớn rồi
bits of children
  những em bé tội nghiệp
bits of furniture
  đồ đạc lắt nhắt tồi tàn
to do one's bit
  làm tròn bổn phận mình; đóng góp phần mình (vào việc nghĩa...)
to get a bit on
  (thông tục) ngà ngà say
to give someone a bit of one's mind
  (xem) mind
not a bit
  không một tí nào
=I am not a bit tired → tôi không mệt một tí nào

danh từ


  mũi khoan; đầu mỏ hàn; mũi kim; mỏ chìa khoá
  hàm thiếc ngựa
  (nghĩa bóng) sự kiềm chế
to draw the bit
  (xem) draw
to take the bit between one's teeth
  chạy lồng lên (ngựa)
  nổi cơn tam bành; không tự kiềm chế được

ngoại động từ


  đặt hàm thiếc (cho ngựa); làm cho (ngựa) quen hàm thiếc
  (nghĩa bóng) kiềm chế, nén, hãm lại, kìm lại
* thời quá khứ & động tính từ quá khứ của bite

@bit
  (Tech) bit (đơn vị thông tin; đơn vị dung lượng ký ức); số nhị phân = binary digit

@bit
  bit (đơn vị thông tin) số nhị phân

Xem thêm »
Advertisement

microprocessor

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  bộ vi xử lý

Xem thêm »

7-bit ASCII code

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) mã ASCII 7 bít

Xem thêm »
Advertisement

7-bit ASCII code set

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) bộ mã ASCII 7 bít

Xem thêm »

8-bit character

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) ký tự 8 bít

Xem thêm »
Advertisement

8-bit character code

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) mã ký tự 8 bít

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 3/22/21

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38151696

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 3/17/21

Vietnam lifts rice export ban

economy | 315066

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 3/18/21

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95915059

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
business 3/17/21

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90315055

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

news 3/17/21

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1215047

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
news 3/17/21

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80615045

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…