Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ 7 bit ASCII code là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 497 kết quả phù hợp.


Advertisement

bit /bit/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  miếng (thức ăn...); mảnh mẫu
a dainty bit → một miếng ngon
a bit of wood → một mẫu gỗ
a bit of string → một mẫu dây
to smash to bits → đập tan ra từng mảnh
  một chút, một tí
wait a bit → đợi một tí, đợi một chút
he is a of a coward → hắn ta hơi nhát gan một chút
  đoạn ngắn (của một vai kịch nói, trong sách...)
  (một) góc phong cảnh (thực hoặc vẽ)
  đồng tiền
a threepeny bit → đồng ba xu (Anh)
'expamle'>bits and pieces
  đồ tạp nhạp
bit by bit
  dần dần; từ từ
a bit long in the tooth
  không còn là trẻ con nữa, lớn rồi
bits of children
  những em bé tội nghiệp
bits of furniture
  đồ đạc lắt nhắt tồi tàn
to do one's bit
  làm tròn bổn phận mình; đóng góp phần mình (vào việc nghĩa...)
to get a bit on
  (thông tục) ngà ngà say
to give someone a bit of one's mind
  (xem) mind
not a bit
  không một tí nào
=I am not a bit tired → tôi không mệt một tí nào

danh từ


  mũi khoan; đầu mỏ hàn; mũi kim; mỏ chìa khoá
  hàm thiếc ngựa
  (nghĩa bóng) sự kiềm chế
to draw the bit
  (xem) draw
to take the bit between one's teeth
  chạy lồng lên (ngựa)
  nổi cơn tam bành; không tự kiềm chế được

ngoại động từ


  đặt hàm thiếc (cho ngựa); làm cho (ngựa) quen hàm thiếc
  (nghĩa bóng) kiềm chế, nén, hãm lại, kìm lại
* thời quá khứ & động tính từ quá khứ của bite

@bit
  (Tech) bit (đơn vị thông tin; đơn vị dung lượng ký ức); số nhị phân = binary digit

@bit
  bit (đơn vị thông tin) số nhị phân

Xem thêm »
Advertisement

ascii

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (vt của America Standard Code for Information Interchange)Tên một bộ ký tự dùng cho máy tính bao gồm 96 chữ thường và hoa cộng với 32 ký tự điều khiển không in ra

Xem thêm »

code /koud/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

danh từ


  bộ luật, luật
labour code → luật lao động
code of honour → luân thường đạo lý
  điều lệ, luật lệ, quy tắc; đạo lý (của một xã hội, của một giai cấp)
the code of the school → điều lệ nhà trường
  mã, mật mã
a code telegram → bức điện viết bằng mật mã
morse code → mã moóc

ngoại động từ


  viết bằng mã, viết bằng mật mã (bức điện)

@code
  (Tech) mã, mật mã; biên mã (đ); quy định, tiêu chuẩn (d)

@code
  mt; (điều khiển học) mã, chữ số; tín hiệu // lập mã
  address c. mã địa chỉ
  amplitude c. mã biên độ
  aythemtication c. mã đoán nhận
  binary c. mã nhị phân
  brevity c. mã ngắn gọn
  comma free c. mã không có dấu phẩy
  error correcting c. mã phát hiện sai
  excess six c. mã dư sáu
  five unit c. mã năm hàng, mã năm giá trị
  four address c. mã bốn địa chỉ
  frequency c. mã tần số
  ideal c. mã lý tưởng
  identification c. mã đồng nhất hoá
  instruction c. mã lệnh
  letter c. mã bằng chữ
  minimun redundance c. mã có độ dôi ít nhất
  multiaddress c. mã nhiều địa chỉ
  non systematic c. mã không có hệ thống
  number address c. mã có địa chỉ số
  numerical c. mã bằng số
  order c. mã lệnh
  permutation c. mã hoán vị
  position c. mã vị trí
  pulse c. mã xung
  reflected c. mã phản xạ
  safety c. mã an toàn
  self correcting c. mã tự chữa, mã tự sửa
  signal c. mã tín hiệu
  single address c. mã một địa chỉ
  syllable c. mã có hệ thống
  teleprinter c. mã têlêtip, mã điện báo tin
  timing c. mã tạm thời

Xem thêm »
Advertisement

1-byte character code

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) mã ký tự 1 bai

Xem thêm »

7-bit ASCII code

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) mã ASCII 7 bít

Xem thêm »
Advertisement

7-bit ASCII code set

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) bộ mã ASCII 7 bít

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 3/22/21

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38151619

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 3/17/21

Vietnam lifts rice export ban

economy | 314430

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

business 3/17/21

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90314422

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

Advertisement
life 3/18/21

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95914421

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

news 3/17/21

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1214414

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
news 3/17/21

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80614408

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…