Advertisement
ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ 2D module = two dimensional module là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 167 kết quả phù hợp.


Advertisement

module

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

* danh từ
  đơn vị đo
  <lý> môđun, suất
  <kỹ> bộ phận tháo rời được (máy tính điện tử...)
  đơn nguyên

  (đại số) môđun m. with differentiation môđun vi phân, môđun có
  phép lấy vi phân
  algebra m. môđun đại số
  complementary m. môđun bù
  crossed m. môđun chéo
  derived m. môđun dẫn suất
  difference m. môđun sai phân
  differential m. môđun vi phân
  dual m. môđun đối ngẫu
  factor m. môđun thương
  flat m. môđun phẳng
  free m. môđun tự do
  hypercohomology m. môđun siêu đối đồng điều
  hyperhomology m. môđun siêu đồng đều
  injective m. môđun nội xạ
  n graded m. môđun n phân bậc
  polynomial m. môđun trên vành đa thức
  projective m. môđun xạ ảnh
  quotient m. môđun thương
  representative m. môđun đại diện
  right m. môđun phải
  ring m. môđun trên vành
  strictly cyclic m. môđun xilic ngặt
  weakly injective m. môđun nội xạ
  weakly projective m. môđun xạ ảnh yếu

Xem thêm »
Advertisement

two /tu:/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  hai, đôi
he is two → nó lên hai

danh từ


  số hai
  đôi, cặp
in twos; two and two; two by two → từng đôi một, từng cặp một
one or two → một vài
  quân hai (quân bài); con hai (súc sắc...)
in two twos
  trong nháy mắt, chỉ trong một loáng
to put two and two together
  (xem) put

@two
  hai (2); một cặp, một đôi

Xem thêm »

dimensional /di'menʃənl/

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

tính từ


  thuộc chiều; thuộc kích thước, thuộc khổ, thuộc cỡ
  (toán học) (thuộc) thứ nguyên
dimensional analysis → phân tích thứ nguyên
dimensional unit → đơn vị thứ nguyên

Xem thêm »
Advertisement

2D configuration

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) cấu hình 2 chiều, cấu hình phẳng

Xem thêm »

2D image

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) ảnh 2 chiều, ảnh phẳng

Xem thêm »
Advertisement

2D module = two-dimensional module

Phát âm

Xem phát âm »

Ý nghĩa

  (Tech) mô đun hai chiều

Xem thêm »
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tin được xem nhiều nhất

news 3/22/21

Vietnam among hardest hit by cryptomining attacks: security bulletin

news | 38151600

Vietnam is among nations hardest hit by cryptomining attacks this year, says Moscow-based multinational cybersecurity firm Kaspersky Lab.

Advertisement
business 3/17/21

Vietnam lifts rice export ban

economy | 314263

Vietnam has lifted its ban on rice exports with immediate effect, allowing 400,000 tonnes to be shipped this month.

life 3/18/21

Online ethnic minority comedies no laughing matter

trend | 95914254

Many Vietnamese YouTube channels have produced comedy videos portraying ethnic minority life through distorted facts and smutty jokes, causing community backlash.

Advertisement
business 3/17/21

Coteccons begins new chapter, hopefully, after resolving feud with shareholders

companies | 90314252

Coteccons will replace two board members with nominees of two major shareholders with whom the management has had a running battle since 2017.

news 3/17/21

A winsome foursome presents a ‘Happy Vietnam’

news | 1214247

Viet, Nam, Hanh and Phuc whose first names combine to mean "Happy Vietnam" are healthy quadruplets growing in the southern province of Dong Thap.

Advertisement
news 3/17/21

Hanoi relives historic, liberating moment

news | 80614240

An exhibition in Hanoi goes back 64 years, when the French troops officially withdrew from Vietnam.

Advertisement

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Advertisement
Loading…