ex. Game, Music, Video, Photography

Từ Điển Anh Việt EzyDict

Tìm kiếm hơn 200.000 từ vựng tiếng anh trên EzyDict

Tại sao nên dùng từ điển Ezydict

Có nhiều từ vựng nhất

Từ điển Anh Việt Ezydict có hơn 140.000 từ vựng và được cập nhật hàng ngày. Tại đây bạn sẽ có thể tìm kiếm được hầu hết các từ vựng phục vụ cho nhu cầu học anh văn từ khi mới bắt đầu cho tới trình độ nâng cao.

Có các mẫu câu ví dụ thực hành

Học và không hành thì bạn sẽ không thể nhớ hết được. Vì vậy, ở tất cả các từ vựng chúng tôi đều có những câu ví dụ mẫu. Giúp bạn nhận được được

Có các bài báo ví dụ mẫu

Sau khi các bạn hiểu được việc dùng từ vựng sao cho hợp với ngữ cảnh trong câu, chúng mình sẽ đưa cho bạn 1 bài báo ví dụ mẫu. Bạn sẽ có thể luyện đọc các bài báo Tiếng Anh để thực tập thêm khả năng Tiếng anh của mình.

Tin được xem nhiều nhất

Summer holiday overcrowding tests tourists
travel 08/08/2022

Summer holiday overcrowding tests tourists' endurance

travel | 403775051

Many tourists are ruing summer vacation burdens, having to catch early-morning flights to avoid airport crowds, struggle to find a restaurant and wait for hours to get on a ferry.

Pelosi hails Taiwan
world 08/08/2022

Pelosi hails Taiwan's free society as China holds military drills, vents anger

world | 403765051

China furiously condemned the highest-level U.S. visit to Taiwan in 25 years as House of Representatives Speaker Nancy Pelosi hailed the self-ruled island as "one of the freest societies in the world" in a speech to the parliament in Taipei on Wednesday.

Vietnamese world
news 08/08/2022

Vietnamese world's 21st most spoken language: ranking

news | 403755051

The Vietnamese language is the 21st most spoken in the world, according to finance website InsiderMonkey.

80 countries eligible for Vietnam e-visa
travel 08/08/2022

80 countries eligible for Vietnam e-visa

travel | 403735051

Ports that accept e-visas in Vietnam
travel 08/08/2022

Ports that accept e-visas in Vietnam

travel | 403745051

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…